Nu går startskottet för det nya kommunhuset vid Paradistorget i Huddinge centrum. Kommunstyrelsen har antagit detaljplanen och på måndag 15 maj ska den upp i fullmäktige.

– Det är först nu när vi kommit så här långt som man ser vad det är vi ska flytta till. Huddinge samhällsfastigheter håller på att ta in projektörer och tanken är att vi ska kunna börja bygga efter nästa sommar, säger Christer Ek, programledare för det nya kommunhuset.

I dag sitter kommunens förvaltningar utspridda i drygt 40 lokaler runt om i kommunen. De ska flytta in i det nya kommunhuset, som kommer att husera i den byggnad där Sjödalsgymnasiet och vårdcentralen finns i dag. Huset ska byggas på med två våningar och kommer också att byggas ihop med det nya biblioteket som är placerat på den nuvarande parkeringsplatsen.

– Genom att flytta ihop får vi dels en lägre hyreskostnad, dels blir det lättare att samverka mellan olika avdelningar. Vi behöver bli bättre på att kommunicera den målbilden, säger Christer Ek.

Får förklara behovet

Varför det behövs ett nytt kommunhus har varit den vanligaste frågan från Huddingebor både under samråds- och granskningsperioden. En annan fråga som oroar många – framför allt äldre – Huddingebor är vart vårdcentralen ska ta vägen.

– Det är inte klart. Vi har en dialog med regionen som driver vårdcentralen. Både regionen och vi på kommunen vill ha den centrumnära. Det pågår en dialog om vilka lokaler som kan passa. Men det behöver förhandlas och det är en lång resa kvar, säger Christer Ek.

Även Sjödalsgymnasiets yrkesprogram behöver flytta, men det är inte heller klart vart de ska ta vägen.

– Där har vi kommit lite längre, men beslutet är inte fattat, säger Christer Ek.

Det nya detaljplanen gör det möjligt att bygga på paradisgaraget med två våningar. Det kommer också att finnas tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser på marken utanför biblioteket. Sedan räknar kommunen med att en del tjänstepersoner kan parkera vid Storängshallen och gå därifrån.

Det nya detaljplanen gör det möjligt att bygga på paradisgaraget med två våningar. Det kommer också att finnas tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser på marken utanför biblioteket. Sedan räknar kommunen med att en del tjänstepersoner kan parkera vid Storängshallen och gå därifrån.

Illustration: White arkitekter

"Acceptabelt ljus"

Grannar har också haft synpunkter på att den nya byggnaden kommer för nära deras bostäder.

– Vi har inte justerat avståndet, men vi har försökt förtydliga vilken påverkan det blir. Jämfört med dagens situation kommer det att bli en påverkan, men vi gör bedömningen att den är rimlig och att de får ett acceptabelt ljusinsläpp, säger Albin Lindeskär, planarkitekt.

Detaljplanen gör det också möjligt att bygga på Paradisgaraget med två våningar.

– Sedan är det upp till Huge att besluta om man vill bygga på fler våningar, säger Albin Lindeskär.

Kostnaden för det nya kommunhuset och biblioteket har tidigare uppskattats till 900 miljoner kronor. Men till följd av inflation och ökade byggkostnader beräknas kostnaden för kommunhuset nu landa på 880 miljoner kronor och för biblioteket på drygt 200 miljoner kronor.