– Att Väsbys stadsmiljöer ska vara klotterfria är en av Tryggare Väsbys kärnfrågor. Här ser vi att med gemensamma krafter och goda samarbetspartner som Väsby kommun och Eon kommer vi en bra bit på vägen, säger Karin Göransson, verksamhetschef Tryggare Väsby – Fastighetsägare i samverkan.

Idén kom efter trygghetsvandringar

Idén till ett samarbete med energibolaget uppstod under trygghetsvandringarna, där yttre miljöer inventeras, och resulterar nu i samarbetet.

– Från Eons sida vill vi bidra till en tryggare utomhusmiljö. Genom detta samarbete hoppas vi få bukt även med klottret på våra skåp och stationer. Blir samarbetet lyckat ser jag fram emot att vi kan sprida det till fler Stockholmskommuner, säger gruppchef Sebastian Wohlgethan.

Eon äger närmare 2 000 kabelskåp och 300 nätstationer i Upplands Väsby kommun och har även ett kontor i Bredden.

Går igenom alla skåp

– Alla skåp är inte nedklottrade men Eon kommer att gå igenom alla 2 000 skåp i kommunen för att se över status och inventera, samt ta bort klotter där det behövs, säger Karin Göransson.

En fullständig klottersanering av alla kabelskåp och nätstationer i Sigma, centrala Väsby och runt järnvägsparken görs under sommaren och saneringen pågår sedan löpande vid behov fram till årsskiftet.

Tryggare Väsby är en ideell förening, vars medlemmar är fastighetsägare i centrala Väsby. Syftet är arbeta med gemensamma frågor kring bland annat trygghet och trivsel, ett arbete som drivs genom en svensk variant på BID (Business Improvement District).