– En lyckad integration i det svenska samhället är en vinst för såväl individen som för kommunen och samhället. Med brist på kompetens inom nästan alla yrkeskategorier behövs varje invånare på arbetsmarknaden. Det svenska språket är nyckeln till både integration och egen försörjning, säger Anna Juhlin (C), ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, i ett pressmeddelande.

Sedan regeringen ändrade i förordningen om vuxenutbildningen den 1 juni kan kommuner erbjuda vuxenutbildning på SFI till personer som har ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

Ansökan redan öppen

I Sollentuna är det Vuxenutbildningen Kunskapsparken som nu ska erbjuda undervisning för sökande från Ukraina.

– Vi har mött ukrainare som har efterfrågat SFI sedan våren 2022. Det är glädjande för oss att Sollentunas ukrainska invånare nu kan stödjas i sin integration. Vi har öppnat våra dörrar för ansökningar nu i vecka 35, säger Anita Simak, rektor för Vuxenutbildningen Kunskapsparken.

Anna Juhlin (C), kompenetns och arbetsmarknadsnämndens ordförande i Sollentuna, och Anita Simak, rektor för Vuxenutbildningen Kunskapsparken.

Anna Juhlin (C), kompenetns och arbetsmarknadsnämndens ordförande i Sollentuna, och Anita Simak, rektor för Vuxenutbildningen Kunskapsparken.

Hanna Taxén

Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor i statsbidrag vilket gör att Sollentuna kommun kan söka bidrag från staten för att få en del av satsningen finansierad.