I en webbenkät hoppas de rödgröna under ett halvår framöver få del av Brommabornas och andras synpunkter på hur Bromma flygfält ska användas om flyget lämnar området.

– Webbenkäten är ett uttryck för en tidig dialog i det här stora projektet, säger Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd.

De rödgröna har tidigare gått ut med att de vill bygga 16 000 nya bostäder på platsen, så kallade Bromma parkstad. Jan Valeskog säger att webbenkäten inte ska förväxlas med det traditionella samrådet som sker när det finns ett färdigt förslag på detaljplan.

– Det här är en tidig dialog där alla stockholmare och andra kan ge förslag.

Enkäten kommer att finnas tillgänglig på Stockholms stads hemsida i sex månader.

– Folk har ofta väldigt bra idéer som brukar komma fram i sådana här dialoger, säger Jan Valeskog.

Alla som önskar kan svara på enkäten, inte bara Brommabor.

– Nej, alla, frågan är stor, vi vet ju inte vilka som kommer att bo i området i framtiden, det är väldigt många som är engagerade i frågan.

Hur ska webbenkäten utvärderas?

– Dels ska enkätsvaren vara tillgängliga så att människor kan se vad andra skriver, det kan vara inspirerande. Dels är det ett tidigt underlag för det kommande programarbetet, det är många, bland annat stadsplanerare och arkitekter, som tycker att det här är jättespännande. Engagemanget är stort.

Vilken vikt får enkäten i det fortsatta arbetet?

– Jag tror att den får väldigt stor vikt fram till det formella samrådet i början av 2026. Det blir ett material som i grova drag visar hur flygplatsområdet kan se ut. Synpunkter som ges i webbenkäten tror jag kommer att spela roll och jag vill verkligen uppmana folk att vara med på den här resan från början.

Det lönar sig att svara på enkäten?

– Verkligen, det har visat sig när vi jobbar med andra samråd, det är ofta att vi ser förändringar som bygger på synpunkter som kommit in.

Ser över synpunkterna nästa år

Under hösten kommer kommunfullmäktige besluta om att säga upp markavtalet med staten och Swedavia för Bromma flygfält, när markavtalet löper ut 2038. 

Nästa år, 2025, är planen att bland annat börja väga in såväl förvaltningens synpunkter som de allmänheten lämnat i webbenkäten. Året därpå, 2026, är tanken att skicka ut ett planprogram på samråd.