Kommunen skriver: "Stipendierna kan delas ut till en eller flera personer eller sammanslutningar verksamma inom kommunen som har gjort särskilt stora insatser inom kultur och miljö under 2023."

Det finns tre olika stipendier som går att söka alternativt nominera lämpliga personer till.

Kultur- och miljöstipendiet syftar till att stödja och stimulera konstnärliga områden så som litteratur, konst, musik, film, teater, dans eller konsthantverk.

Det kan även röra sig om hembygdsvård, folkbildning i olika form eller miljö- och naturvårdande initiativ.

Makarna Sandéns stipendium

Sedan 2018 delar även kommunen ut Sandénstipendiet. Detta instiftades till makarna Sandéns ära. Börje och Gudrun Sandén var aktiva genom föreningen Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut i över 50 år. Stipendiet handlar om att uppmuntra och belöna de som fortsätter att arbeta i makarnas anda inom det kulturhistoriska fältet.

Pianisten Charlie Norman

Därutöver delas Charlie Normans musikstipendium ut till en musikbegåvad Upplands-Brobo under 21 år. Detta pris instiftades för att uppmärksamma pianisten Charlie Norman, som bodde i Bro under sina sista år i livet.

Politiker från kultur- och fritidsnämnden samt bygg- och miljönämnden kommer att utse stipendiaterna. Prisutdelning kommer att ske i december vid fullmäktiges sista möte innan jul och nyår.

Senast den 15 oktober måste alla nomineringar ha kommit in till kommunen. Dessa kan lämnas via kommunens webbplats.