Vid allvarliga händelser är det avgörande att polis, brandkår och ambulans snabbt når rätt plats. Nu har Upplands Väsby fått godkänt på den så kallade blåljuskollens checklista från Lantmäteriet och Trafikverket. Syftet med checklistan är att kontrollera att all geodata som skickas vidare till utryckningsfordon är korrekt. Det ska även finnas tydliga rutiner för hur all information ska hållas ständigt uppdaterad.

– När en människa är i nöd kan det vara livsavgörande att blåljusmyndigheterna snabbt hittar fram till adressen. Den kvalitetssäkring som Upplands Väsby kommun har gjort i blåljuskartan är viktig, säger Sten Andersson, vakthavande räddningschef vid Brandkåren Attunda, i en kommentar.

All data som räddningsfordon har tillgång till via digitala kartor bygger på data från Nationella vägdatabasregistret. Räddningsmanskap är beroende av att kommunerna uppdaterar registret med adresser, nya byggnader, anläggningar – och att gatunamn är rättstavade.

Få kommuner

Men av landets 290 kommuner är det bara ett 40-tal som hörsammat uppmaningen från Myndigheten för säkerhet och beredskap, MSB, att genomgå Blåljuskollen.

– Jag ser det här som en del i kommunens arbete med att öka tryggheten för Väsbyborna, säger geodatachef Lennart Berg.

Kommunen deltar även i BrandGIS-projektet som leds av länsstyrelsen. Syftet är att ha enhetliga kartunderlag i händelse av att en större skogsbrand skulle bryta ut i Upplands Väsby.