Förslaget har legat på bordet ett tag men nu förra veckan blev det verklighet. Socialnämnden som tidigare varit en nämnd är nummer två: En socialnämnd och en äldrenämnd.

– Det har varit en väldigt stor nämnd med många frågor. Vi kommer nu kunna fokusera på en enda fråga och det gör det lättare för oss i politiken, men i organisationen blir det ingen större skillnad, säger Tomas Nilsonne (M), ordförande för socialnämnden och kommande ordförande för nya äldrenämnden.

Äldrenämnden kommer att ansvara för socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorgen för personer över 65 år. Uppdraget omfattar särskilda boenden, hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution till äldreomsorgen, bland annat.

– Då antalet äldre ökar i Täby så står inför stora utmaningar inom äldreomsorgen, säger Thomas Nilsonne.

Äldrenämnden ska ledas av 11 ledamöter och lika många ersättare i äldrenämnden och planen är att arbetat drar igång redan den 1 juni i år, 2023.

Den nya socialnämnden kommer, när det blir två nämnder, att ansvara för övriga frågor inom socialtjänstens områden så som tidigare.

– Jag är runt på alla verksamheterna, jag försöker sätta mig in i allt inom Täby, säger Birgitta Kaasik (M) som kommer vara ny socialnämndens ordförande.

Investeringarna delas upp

Budgeten för socialnämnden 2023 ligger på cirka 1,4 miljarder kronor. (I och med) Nu kommer budgeten att delas upp mellan de två nämnderna. Socialnämndens budget 2023 blir 666,3 mnkr och äldrenämndens budget blir 720,0 mnkr.

Investeringsbudgeten kommer även den delas upp. Denna föreslås delas med 1,0 miljon till socialnämnden och 3,0 mnkr till äldrenämnden.