Den nya lagen, som klubbades av regeringen 2022, innebär att Sveriges kommuner tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar.

För Sigtunaborna innebär det att kommunala bolaget Sigtuna vatten och renhållning tar över insamlingen från Förpackningsinsamlingen (FTI) som sköter det idag. FTI ska avvecklas.

De insamlade förpackningarna lämnas sedan tillbaka till producenterna som har ett ansvar att samla in och återvinna förpackningar som de släpper ut på marknaden.

– Vi jobbar för att få en smidig övergång så att förändringen ska märkas så lite som möjligt för kommunens invånare, säger Winand Hendricks, avfallschef på Sigtuna vatten och renhållning.

Tar över stationer

För att göra övergången så enkel som möjligt har FTI erbjudit kommunerna att köpa de befintliga återvinningsstationerna. Kommunen har sedan tre år på sig att se till att invånarna får tillgång till fastighetsnära insamling. Efter det försvinner återvinningscentralerna i sin nuvarande form och i stället ska det finnas lättillgängliga insamlingsplatser från 1 januari 2027.

Förpackningsinsamling är en samhällsfunktion som berör alla invånare – den ska, enligt regeringens nya lag, fungera och vara tillgänglig för alla. 

Skulle det till exempel vara nedskräpat på återvinningsstationen eller om någon behållare är överfull, kan privatpersoner, bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare i Sigtuna skicka in en felanmälan direkt till Sigtuna vatten och renhållning via kommunens avfallsapp eller webbplats. 

– Det viktigaste av allt framåt är att vi alla fortsätter att öka vår källsortering av förpackningar och lämnar dem till återvinning – varje förpackning räknas, säger Winand Hendricks.