Medicinsk enhet åldrande på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge kan numera kalla sig hovleverantör av demensvård.

Detta sedan enheten blivit Silviahemcertifierad, och ett certifikat delats ut av drottningen själv.

– Ni gör ett oerhört viktigt arbete för våra svårt sjuka och äldre. Att få träffa er i dag och dela ut certifikat nummer 206 är en stor glädje, sade hon vid ceremonin.

Av alla 206 vårdinrättningar som är certifierade finns omkring 100 i Stockholms län.

Certifieringen innebär att alla medarbetare har fått en grundutbildning i demenskunskap. Målet är högsta möjliga livskvalitet för personer med kognitiv sjukdom och för deras anhöriga.

Totalt har 180 medarbetare deltagit i utbildningen.