Parkeringsfrågan och p-skivans vara eller icke vara har varit en följetong i Huddinge.

Hösten och vintern 2019 blev 4 000 parkeringsplatser vid förskolor, skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar och andra lokaler avgiftsbelagda. De första tre timmarna skulle fortfarande gratis, men p-skivan skrotades och i stället behövde man registrera parkeringen med sin mobiltelefon på de flesta av de här parkeringarna. Syftet var att frigöra parkeringsplatser för kommunens anställda inom olika verksamheter.

Men protesterna lät inte vänta på sig. Framför allt pensionärsorganisationerna gick i taket över att man skulle behöva en smartphone för att parkera – även när det är gratis.

Huddinge samhällsfastigheter, HUSF, backade något och under 2021 sattes parkeringsautomater upp vid Sundby gård, Källbrinks IP och Visättra IP; de mest välbesökta parkeringarna.

Efter samtal med pensionärsföreningar återinfördes också möjligheten att parkera med p-skiva vid Huddinge bibliotek och Nytorps café.

Katarina Haupt, 58, och Christian Haupt, 62, Sörskogen: "Det tycker jag är bra. Det är inte alla som har appar och smartphones. Bara det är tydligt. I början vet jag att många fick p-bot när man inte visste att man skulle registrera sig även om det var gratis", säger Katarina. "Det är strålande. Vi har Easy-park, så det är ganska enkelt med appen, men det är ännu lättare med p-skiva, säger Christian.

Katarina Haupt, 58, och Christian Haupt, 62, Sörskogen: "Det tycker jag är bra. Det är inte alla som har appar och smartphones. Bara det är tydligt. I början vet jag att många fick p-bot när man inte visste att man skulle registrera sig även om det var gratis", säger Katarina. "Det är strålande. Vi har Easy-park, så det är ganska enkelt med appen, men det är ännu lättare med p-skiva, säger Christian.

Pernilla Fagerström

"Lyssnade på medborgarna"

Både Socialdemokraterna och Huddingepartiet hade som vallöfte att låta p-skivan göra comeback. Något den gör nu under mars, vid 15 idrottsanläggningar i kommunen.

– Vi vill underlätta för våra medborgare och motverka det digitala utanförskapet. Det är många som inte är bekväma med digitala lösningar och p-skivan är ett väletablerat system som finns i hela landet. Det var ett vallöfte och jag är nöjd att vi kan genomföra det så pass fort, säger Christian Stulen, kommunalråd med ansvar för funktionshinderfrågor och digitalisering (HP).

Men ni var med i det förra styret när det här genomfördes?

– Det blev mer uppenbart ju mer tiden gick att att fler och fler personer inte var nöjda med det här. Det är lätt att glömma bort vissa grupper, men när vi märker att nya lösningar inte fungerar för alla korrigerar vi oss.