En forskargrupp på Lunds universitet är på jakt efter grundämnen som finns på jorden uppe bland stjärnorna.

Ytterbium är ett av de nio grundämnen som en gång upptäckes för första gången i mineralet Gadolinit i Ytterby gruva i Vaxholm. Nu har det även hittats i rymden, något som känns extra kul, berättar Rebecca Forsberg, doktorand i astronomi vid Lunds universitet som varit med i studien. Däremot var det först efter upptäckten de kopplade samman historien.

Studerar stjärnor

– Det var först efteråt som vi kollade på vad Ytterbium hade för historia, det lät väldigt svenskt. Det var då vi hittade att det var en av de nio grundämnena som har upptäcks i Ytterby gruva, säger hon.

Forskargruppen vid Lunds universitet har som mål att studera så pass många grundämnen som det går, för att på så sätt få en uppfattning om vad som hänt i vår galax.

– Vi kollar på stjärnor från olika epoker och då kan vi få reda på hur galaxen såg ut när stjärnorna bildades, säger hon. 

Nya grundämnen bildas hela tiden i rymden, grundämnena här på jorden fanns innan planeten bildades.

De två lättaste grundämnena väte och helium bildades vid Big Bang. Resten har bildats i olika stjärnprocesser, det sker bland annat genom fusion, en sammanblandning. Resultatet blir att tyngre grundämnen bildas, förklarar Rebecca Forsberg. När stjärnorna dör hamnar grundämnena ute i galaxen och bildar nya stjärnor och planeter till exempel vår egen planet. På så sätt kunde Ytterbium en gång upptäckas i Ytterby gruva i Vaxholm.

– Det är som att man återbrukar. Varje ny generation stjärnor som bildas kommer att ha fler tyngre grundämnen.

Ytterbium tillhör sällsynta jordartsmetaller och är extremt tung, berättar hon. Därför finns det inte så mycket av den, vilket bidragit till att den har varit svårt att hitta. 

För att hitta olika grundämnen i rymden använder man sig av spektroskopi, för att dela upp olika ljus. Varje grundämne skickar nämligen ut ett särskilt ljus som är specifikt för just det ämnet, något som Rebecca liknar med ett fingeravtryck. Då det finns väldigt lite av Ytterbium, är fingeravtrycket väldigt svagt. 

– Det är lite som att leta efter en nål i en höstack, säger hon.

”Bildats i supernovor”

Med hjälp av avancerade instrument har forskarna ändå kunnat hitta och mäta hur mycket Ytterbium som finns i ett trettiotal stjärnor.

Genom att analysera och jämföra Ytterbium med liknade grundämnen lutar det mot att grundämnet har bildats i supernovor, det absoluta slutstadiet av tunga stjärnor. För att få reda på detta ska data nu matchas med teoretiska modeller. 

– Jag är väldigt säker på att det i alla fall delvis kommer från supernovor så det ska bli jättekul att se vad modellerna säger Rebecca Forsberg.