I lokala Facebookgrupper möts man ständigt av inlägg där privatpersoner publicerar bilder på fuldumpade sopor vid Järfällas återvinningsstationer. Problemet är så pass omfattande att kommunen i början på 2022 ansökte om tillstånd att sätta upp övervakningskameror.

Ansökan kompletterades under våren och nu har kommunen fått grönt ljus av polisen att sätta upp fyra kameror.

– Vi har haft stora problem i de aktuella områdena och vi tror att kameraövervakning både kommer kunna förebygga, och underlätta för polisen att utreda, eventuell brottslighet, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Flera platser

Kameraövervakningen kommer att ske vid återvinningscentralerna på Kallhällsleden, Brasvägen i Skälby och Lantmäterivägen i Viksjö. Det kommer dessutom att sättas upp en kamera vid infartsparkeringen vid Barkarby station där det också förekommit omfattande nedskräpning.

Fler platser kan tillkomma

Det är bara polisen som har tillgång till det inspelade materialet och ska bara användas vid misstanke om brott.

– Nedskräpning är generellt ett bötesbrott där man kan ge en ordningsbot på plats. Sen beror det på i vilken omfattning nedskräpningen sker, om det är företag som dumpar i större mängder kan det ju vara än viktigare att utreda, säger kommunpolis Ida Dehnisch.

Hur prioriterat är det här från polisens sida?

– Ja, vi har ju våra resurser och gör de prioriteringar som vi gör. Det är klart att nedskräpning inte väger lika tungt som brott mot person som exempelvis våldsbrott. Men polisens uppgift är att lösa brott och det här rör sig ju om ett brott.

Det kan bli aktuellt med kameraövervakning på fler platser där nedskräpningen är ett problem. Bedömningen av vilka platser som kan bli aktuella görs av kommunen, väktare och polisen.

Kommunpolisen Ida Dehnisch i Jakobsberg i Järfälla.

Kommunpolisen Ida Dehnisch i Jakobsberg i Järfälla.

Erik Lejdelin