Sigtunabor har uppmärksammat och fotograferat vidsvin runtom i kommunen den senaste tiden. Christer Wiebe, viltvårdare i kommunen, tror inte att de är fler än vanligt men att de rör sig i nya områden.

– Just nu håller de till runt Charlottenberg och mellan väg 255 och Garnsviken, säger han.

Maria fångade också ett svin på bild med hjälp av en viltkamera. Ofta kommer vildsvinen fram mot våren när tjälen i marken försvinner.

Maria fångade också ett svin på bild med hjälp av en viltkamera. Ofta kommer vildsvinen fram mot våren när tjälen i marken försvinner.

Maria Goliath Dovborg

Tid för kultingar

Han berättar att gruppen i Charlottenberg är runt femton stycken, men att det förmodligen finns fler mellan motorvägen och Arlanda.

Just nu får vildsvinen sina kultingar – och då kan de bli aggressiva. Bland annat kan de angripa hundar eller människor om man kommer mellan sugga och kultingar.

– Om kultingarna ligger i buskarna och man går för nära kommer suggan springande. Har de då bra betar kan man få insidan av låren uppstuckna.

Farliga att köra på

Men Christer Wiebe tycker inte man ska vara rädd för att vistas i skogarna.

Däremot bör man ta det försiktigt i trafiken. I statistik från Nationella viltolycksrådet har förvisso bara ett vildsvin blivit påkört under 2024. Men mörkertalet kan vara större och än så länge är statistiken inte fullständig. Framförallt kan de tunga djuren orsaka stora skador om man kör på dem.

– Vi hade en trafikolycka för någon vecka sedan och då var det en stor galt som blev påkörd – så den bilen fick de nog skrota. Men de som satt i bilen klarade sig.

De stora svinen kan väga uppemot tvåhundra kilo. Det är mer än nog för att stoppa en bil.

De stora svinen kan väga uppemot tvåhundra kilo. Det är mer än nog för att stoppa en bil.

Gustav Hellgren

Skyddsjakt kan stjälpa

Att skjuta av vildsvinsbeståndet är inte aktuellt i dagsläget, eftersom svinen nyligen fått kultingar. Man får vänta tills jaktsäsongen börjar i april. Det går att kontakta länsstyrelsen om att få undantag, men jakt få inte alltid önskade effekter.

– Man vill sällan skjuta en sugga med kultingar eftersom de är för små för att klara sig. Dessutom kan gruppen förlora sin ledare och då blir det total anarki, säger Christer Wiebe.

Att gruppens dynamik kullkastas kan också, enligt Christer Wiebe leda till att smågaltar försöker para sig med sina sykon med ännu fler grisar som resultat.

Kan reagera på ljud från Arlanda

Christer Wiebe berättar att vildsvinen är som mest aktiva i skymningen. Men de är också aktiva under hela natten. Därför bör man vara uppmärksam på vägarna även under småtimmarna.

– Om man kör på en gris ska man köra fram kanske hundra meter och sätta ut en markering. Sen är det viktigt att man ringer polisen direkt på 112 och inte 114 14. Om man inte gör det kan man få riktigt dyra böter.

I Sigtunaområdet har också vildsvinen börjat röra sig om dagarna.

– Det har vi inte sett tidigare. Vad det beror på vet vi inte, men det skulle kunna ha och göra med ljudet från Arlanda.