Flera lyftkranar svänger runt högt ovan mark vid den stora byggarbetsplatsen i norra Kista, vid kilen mellan Torshamnsgatan och Kista Alléväg.

För ett tag sedan var här bara en stor bit av ingenting, men på den senaste tiden har förbipasserande kunnat märka stora förändringar.

Flera byggnader har snabbt ploppat upp, och flera hundra personer arbetar nu på platsen dagligen.

– Om några år har vi förhoppningsvis en färdig stadsdel här, med skola, massor av bostäder, ett stort torg i mitten och gator med trädplanteringar, gång- och cykelbanor. De flesta av husen kommer att ha lokaler i bottenvåningen, som kanske blir kaféer och restauranger. Det kommer vara riktigt fint, säger Magnus Holmström, byggprojektledare på exploateringskontoret.

Första etappen av bygget av den nya stadsdelen Kista äng är i full gång.

Första etappen av bygget av den nya stadsdelen Kista äng är i full gång.

Mikael Andersson

Svåra tider för byggen

De tuffa tiderna med högre ränta, inflation och ökade materialkostnader har gjort att det kommit rapporter om att flera byggen runt om i landet stannat av på den senaste tiden.

Även vid Kista äng har det börjat märkas av en del osäkerheter hos byggaktörerna och entreprenörerna.

– Det har hittills gått förhållandevis bra, men det är en annan tid i världen just nu, det är andra krav som ställs på oss. Det är dyrare, folk tittar på olika alternativ till ursprungsplanen, det krävs mer samordning, säger Nima Moshiri, byggledare från exploateringskontoret.

Vissa av aktörerna vill se över möjligheterna att förskjuta bygget, berättar han.

– De som redan har startat här har gjort det enligt plan, men de som ska bygga längre bort önskar att skjuta på det, vi vet inte hur utfallet blir där än.

Vissa aktörer har börjat titta på om man kan skjuta på byggstarten för deras etapper, på grund av rådande ekonomi.

Vissa aktörer har börjat titta på om man kan skjuta på byggstarten för deras etapper, på grund av rådande ekonomi.

Mikael Andersson

Vill bygga hyresrätter

Från början var planen att de 1 600 bostäderna skulle vara både hyres- och bostadsrätter, men även det är något aktörerna eventuellt vill ändra på.

– Det har börjat komma frågor om att få bygga hyresrätter i större utsträckning, just på grund av ekonomin. Det anses mer säkert och lönsamt, säger Magnus Holmström.

De redan påbörjade bostäderna utgör ungefär 30 procent av all planerad byggnation. De kommer stå färdiga enligt plan, men inflyttning under hösten.

Innan dess finns dock en hel del kvar att göra, även från exploateringskontorets sida.

– Just nu håller vi på att fylla upp gatorna så de kommer på rätt nivå, innan var det bara en en stor grop. Sedan ska vi plantera träd, anlägga nya gångvägar upp mot skogskanten, det ska bli fina sittplatser på torget och mycket, mycket annat som man önskar av ett bostadsområde, säger Magnus Holmström.