Skolan har fått ett bevis på certifieringen i form av ett diplom signerat av Generation Peps verksamhetschef Carolina Klüft och prins Daniel, som är en av initiativtagarna.

– Att uppmärksammas för det arbete vi lägger ned betyder otroligt mycket för oss som skola, och så klart också för personal och elever. Vi har sett att våra elever mår bättre, koncentrerar sig bättre och presterar bättre när vi jobbar aktivt med hälsosam mat och fysisk aktivitet, säger Meliha Djuric som jobbar på Vaxmoraskolans fritids.

Hon har dokumenterat skolans arbete med att ha fysiska aktiviteter för alla minst 60 minuter varje dag.

– Ofta blir det mer. De har idrott i skolan och rör sig på rasterna och även på fritids. Maten har vi också satsat på, att eleverna ska äta nyttigt, säger hon.

Sex kategorier

Vaxmoraskolans arbete med Generation Pep startade i augusti i fjol. Då fick skolan skatta sitt nuläge i sex olika kategorier kring fysisk aktivitet och hälsosam mat. Sedan tog man fram konkreta handlingsplaner. När skolan kunde skatta sig högt på alla sex områden gick Generation Pep igenom handlingsplanen – sedan fick skolan certifieringen.

– En certifiering innebär att hela skolan har tagit krafttag och att alla delar på skolan verkligen finns där för att stötta eleverna till en bättre fysisk hälsa, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep.

Kontinuerligt jobb krävs

Certifieringen firades i onsdags i förra veckan med festligheter på fotbollsplanen vid Vaxmoraskolan. Det var gemensamma aktiviteter, och skolans nya Generation Pep-flagga hissades.

Certifieringen från generation Pep sträcker sig därför bara ett år framåt – sedan kan skolan ansöka på nytt.