– Det är glädjande att vi nu har slutit avtal med sex hemtjänstutförare. Att öka tryggheten för hemtjänstkunderna och höja kvaliteten kommer att vara prioriterat, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna-Lena Johansson.

Sollentuna har använt LOV för hemtjänsten sedan 2009. Det har gjort att alla företag som klarat vissa grundkrav fritt har kunnat etablera sig. Sedan var det upp till den enskilde att välja mellan dem, vilket gjorde att det oftast fanns uppemot 20 olika hemtjänstutförare i kommunen.

En rad utförare sades upp

Men fusk och kvalitetsbrister uppdagades gång på gång och en rad utförare portades från kommunen under 2016–2021.

Redan i februari 2020 gav nämnden vård- och omsorgskontoret i uppdrag att se över hur antalet utförare kan begränsas.

Ett år senare la Socialdemokraterna en motion om att kommunen skulle avskaffa LOV och i stället teckna avtal med färre utförare enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

– Helt fri etableringsrätt öppnar upp för fuskande företag som utnyttjar de äldre för att berika sig själva på skattebetalarnas bekostnad, sa oppositionsrådet Anton Lindgren (S) då.

Majoriteten svängde

Vård- och omsorgsnämnden sa först nej till förslaget och menade att det räckte att skärpa kraven inom LOV, men efter att allvarliga kvalitetsbrister avslöjats hos ytterligare ett hemtjänstföretag svängde majoriteten i våras och beslutade att lämna LOV för att gå över till LOU.

Med den nya upphandlingsformen kan kommunen styra antalet utförare i kommunen till sex stycken, vilket man räknar med ska ge ett närmare samarbete i utvecklingsarbetet för hemtjänstens kunder och även ge större möjlighet att utveckla kvalitetsuppföljningen inom hemtjänsten, både på individ- och verksamhetsnivå.

Börjar i maj 2023

Förändringen planeras att gälla från och med den 3 maj nästa år. Avtalen med de nya utförarna gäller i tre år från startdatum med möjlighet till förlängning.

Förändringen kommer inte att påverka kundernas insatser, de kommer att fortlöpa enligt biståndsbeslut. Det kommer dock att finnas en begränsad möjlighet att byta utförare under perioden mars till juli 2023.