– Det låter inte bra, det blir ju 400 kronor i månaden. Det är nästan ett halvt månadskort. Jag parkerade tidigare vid Skogskyrkogården och tog tunnelbanan men när de höjde från 15 till 25 kronor slutade jag med det och började parkera här. Det har varit väldigt smidigt, säger Paul Thacker, som bor i Länna.

Tidigare var det gratis för pendlare att parkera på infartsparkeringarna, medan det kostade för den som inte hade periodkort hos SL. Men när SL bytte ut Access-korten mot det gröna kortet i fjol tog man inte fram en teknisk lösning för att kunna parkera gratis med det gröna kortet. Kommunen beslutade därför att det skulle vara gratis för alla att parkera på infartsparkeringarna tills problemet var löst.

Paul Thacker bor i Länna och parkerar på infartsparkering i Trångsund. Han är kritisk till att det ska kosta. "Det är 400 kronor i månaden, det är nästan hälften av ett månadskort. Med tanke på hur pendeln har varit känns det inte så bra att de börjar ta betalt. Jag kanske kommer ta bussen i stället. Men det är ju smidigt att ha bilen när man ska handla."

Paul Thacker bor i Länna och parkerar på infartsparkering i Trångsund. Han är kritisk till att det ska kosta. "Det är 400 kronor i månaden, det är nästan hälften av ett månadskort. Med tanke på hur pendeln har varit känns det inte så bra att de börjar ta betalt. Jag kanske kommer ta bussen i stället. Men det är ju smidigt att ha bilen när man ska handla."

Pernilla Fagerström

Teknisk lösning saknas

Men nu är det slut med det. Regionen vet inte när en teknisk lösning kan vara på plats och enligt kommunen har trycket på infartsparkeringarna ökat sedan avgiften togs bort. Kommunen misstänker att parkeringarna används av andra än pendlare och har infört nattförbud på flera håll för att undvika att de används för boendeparkering.

Därför vill man nu införa en avgift för alla på infartsparkeringarna. Det ska kosta 20 kronor att parkera per dag (12 timmar) och max 40 kronor per dygn.

Lättare att få p-plats

Kommunen menar att det på så vis ska bli lättare att få en parkeringsplats.

– Vi föreslår en relativt låg avgift för att kunna bibehålla syftet med infartsparkeringarna; de finns till för dem som pendlar. Bedömningen är att det behövs en avgift precis som det är i Fruängen och Farsta, säger Emil Högberg (S), kommunalråd med ansvar för trafikfrågor.

Avgiften införs för 12 timmar, så att den ska täcka en arbetsdag. Den som står färre timmar behöver alltså ändå betala 20 kronor.

– Resmönstret har ändrats och färre är på sin arbetsplats fem dagar i veckan och köper därför enkelbiljett i stället för månadskort. Det kan då också bli orättvist om det är avgiftsfritt bara för dem som har månadskort, säger Emil Högberg.

Ökar inte risken för att fler tar bilen hela vägen när det kostar att parkera?

– Nej, tvärtom. Det här är ett sätt att frigöra parkeringsplatser. Jag tror att det är ett större problem att man inte får en plats över huvud taget.

Kommunstyrelsen godkände förslaget i förra veckan, men det behöver även klubbas i fullmäktige i september innan avgifterna kan införas.