Polisen i innerstan och på Lidingö satsar på att komma åt brott i nära relationer. De genomför informationskampanjer som ”Våga tipsa” och "Sluta slå", där de sätter upp affischer och delar ut broschyrer.

Sedan ett halvår tillbaka jobbar lokalpolisområdena Norrmalm och Södermalm med att ta fram en metod för att komma åt relationsbrotten, särskilt våldet. De ska gå mer på magkänsla, säger Johann Danielsson på Norrmalmspolisen som just nu jobbar heltid med att koordinera arbetet.

– Det kan komma in ett tips om att det skriks och bråkas i en lägenhet. Vi kanske inte får något tillräckligt konkret för att kunna göra en anmälan men en dålig magkänsla. Den ena parten kanske för all talan när vi kommer till platsen medan den andra kanske står helt tyst och ser ledsen ut. Då följer vi upp det.

Därför avslutas hyllat projekt mot kvinnovåld

Syftet var att förebygga våld mot kvinnor, minska mörkertal och förhindra återfall. Något som verkligen gett resultat. Nyligen kom dock beskedet att projektet avslutas.

Det började med en vilja hos polisen att jobba mer förebyggande mot våld i nära relationer. Få kvinnor vågade prata och få våldsamma män fälldes. Ur det föddes projektet IGOR (I gemensam organisation mot relationsvåld).

Polis och socialtjänst jobbade tillsammans, med bas i polishuset på Södermalm.

Det var det enda projektet av sitt slag i Sverige och har tilldelats Stockholms stads trygghetspris.

IGOR har lett till att fler ärenden som rör våld mot kvinnor på Söderalm har kunnat lämnas över till åklagare. Under 2022 fick också 106 våldsutsatta kvinnor på Södermalm öppenvårdsbehandling.

Det är fler än vad man tillsammans fångat upp i Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm under samma tid.

– Det är djupt beklagligt att man låter ett framgångsrikt projekt rinna ut i sanden. Det unika är att inte bara utsatta kvinnor fått hjälp, utan att man också fått män att söka vård. Viljan borde snarare vara att ta det vidare så att socialtjänsten i alla våra stadsdelar jobbar tillsammans med polisen. I stället blir det ingenting, säger oppositionsborgarrådet Andréa Hedin (M).

Andréa Hedin (M), oppositionsborgarråd i Stockholm.

Andréa Hedin (M), oppositionsborgarråd i Stockholm.

Moderaterna

Tätare samverkan

Från majoritetshåll ser man positivt på IGOR, men pekar på att det är upp till polisen att fatta beslut om projektet.

– Vi för nära dialog med polisen och diskuterar hur vi ska gå vidare. Till oss säger de att arbetet ska utvecklas och spridas över hela staden, främst med fokus på övriga innerstaden. Det ställer krav på staden, vilket vi är beredda på, säger socialborgarrådet Alexander Ojanne (S).

Som i form av socialsekreterare på fler polishus?

– Bland annat det. Förhoppningen är en allt tätare samverkan med polisen. Vi för diskussioner med polisen så vi vet vad som förväntas av oss.

Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd.

Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd.

Naomi Grossman

"Högsta prioritet"

Den generella rädslan har varit att de upparbetade metoderna och arbetsuppgifterna försvinner när, i stället för att utföras av en specifik grupp, läggs ut över en hel organisation.

– Jag förstår farhågan, men det här är en fråga som har högsta prioritet inom alla nivåer hos polisen. Det är funktionen som är det viktiga och vi kan inte bygga en verksamhet kring enskilda personer, säger Annika Laestadius, chef för lokalpolisområde Södermalm.

In i ordinarie verksamhet

Hon understryker även att projektet från början var tidsbestämt och att det avslutas i sin nuvarande form för att få in arbetssätten i den ordinarie verksamheten.

Som Annika Laestadius ser det var målet att öka kunskapen, ta del av aktuell forskning och sprida informationen inom polisen.

– Vi vill implementera de delar som varit framgångsrika så vi har ett arbete kring mäns våld mot kvinnor som fungerar på sikt och är bestående. Det har vi redan börjat med och har en lista över arbetsuppgifter inom projektet som ska läggas in i ordinarie verksamhet.

Maria Klemets Hellberg, chef för sociala avdelningen på Södermalms stadsdelsförvaltning.

Maria Klemets Hellberg, chef för sociala avdelningen på Södermalms stadsdelsförvaltning.

Victor Malmcrona

Ska byggas vidare

Även om projektet avslutas ska två socialsekreterare sitta kvar i polishuset.

– Vi ska bygga vidare på det som varit framgångsfaktorer och sprida det till fler kollegor. Det ska inte vara personbundet, utan funktionsbundet. Då blir det heller inga avbrott, vi kan nå fler våldsutsatta och hjälpa fler, säger Maria Klemets Hellberg, chef för sociala avdelningen på Södermalm.

Fler erbjöds hjälp

Mellan 2021 och 2022 minskade antalet anmälda våldsbrott mot kvinnor i parrelation på Södermalm med 28 procent.

Inom samma period i polisområde Norrmalm, som även innefattar Kungsholmen och Lidingö, syntes en minskning på en halv procent.

Under 2022 erhöll 106 våldsutsatta på Södermalm öppenvårdsbehandling. Under samma år erbjöds sammanlagt 103 våldsutsatta behandling på Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen.

2022 erbjöds 23 våldsutövare stöd och behandling på Södermalm. Samma siffra för övriga innerstaden var totalt 6 våldsutövare.

Källa: Polisen

Projektet i korthet

IGOR står för "I gemensam organisation mot relationsvåld" och är ett projekt i samverkan mellan polis och socialtjänst.

Det består av två socialsekreterare och fyra poliser i en operativ grupp.

Det är ett pilotprojekt i syfte att förebygga våld mot kvinnor, minska mörkertal och förhindra återfall. Fler våldsutsatta ska erbjudas stöd och fler våldsutövare ska motiveras till att söka behandling.

Målet är även att arbetet även ska leda till bättre förundersökningar och fler fällande domar.

Projektet finns i dagsläget bara på Södermalm. Det avslutas nu och slutdatum är satt till 31 mars 2024.

Källa: Polisen

Socialsekreteraren Alice Hamrin med polisen Markus Antonsson, projektledare och gruppchef för IGOR. Förra året besökte Mitt i gruppen på polishuset på Södermalm.

Socialsekreteraren Alice Hamrin med polisen Markus Antonsson, projektledare och gruppchef för IGOR. Förra året besökte Mitt i gruppen på polishuset på Södermalm.

Pekka Pääkkö

Därför avslutas hyllat projekt mot kvinnovåld

Syftet var att förebygga våld mot kvinnor, minska mörkertal och förhindra återfall: "Djupt beklagligt att man låter det rinna ut i sanden."

Kartlägger adressen

Hittills i år har polisen kartlagt 56 adresser på Norrmalm och ett 30-tal på Södermalm. De kan komma från ett tips av en granne, en anmälan, en pågående utredning eller larm om grova våldsbrott.

Att det är flest adresser i Norra innerstaden beror på att det bor mycket människor i stadsdelen, tror Johann Danielsson.

– Adresserna ökar hela tiden. Det här är ett väldigt stort samhällsproblem. Sannolikt är tipsen vi får in toppen av ett isberg, säger han.

– Vi jobbar mycket med återbesök, tar kontakt, kanske pratar med grannar i trapphuset om hur tryggheten är, "är det lugnt? Brukar det vara bråk?" Vi hänger inte ut specifika lägenheter utan kollar läget.

Enligt siffror från Brå har var fjärde ung kvinna mellan 16-25 år någon gång utsatts för våld av en partner eller ex-partner. I innerstan och Lidingö anmäldes totalt 1395 relationsbrott förra året. 451 var kvinnor som misshandlats och 175 män.

Rätt ofta vill målsäganden inte göra en polisanmälan och mörkertalet bedöms vara mycket stort. Polisen försöker få dem att delta i utredningen eller att ta kontakt med socialtjänsten. Men de vänder sig till den som utövar våldet också.

Hittills i år har runt tre gånger så många kvinnor anmält relationsvåld som män.

– Det finns tyvärr många våldsutövare vi måste följa upp och prioritera. I snitt är det runt 16 kvinnor per år som dödas av en partner.

Projekt lades ner

Arbetet med den nya metoden pågår fram till slutet av 2024. Metoden bygger vidare på det uppmärksammade projektet IGOR på Södermalm, där polisen arbetade tätt med socialtjänsten mellan 2021 och slutet av 2023. IGOR lades ner men ledde till att fler ärenden som rör våld mot kvinnor kunde lämnas över till åklagare.

– Vi tar med oss deras jobb och fortsätter det. Vi vill hjälpa fler våldsutsatta och lagföra fler våldsutövare, alternativt få dem att söka hjälp. Det är aldrig okej att bli utsatt för våld av sin partner, säger Johann Danielsson.

Backar bandet för att hitta partners som misshandlar

Senaste tiden har en specialinsats mot våld i relationer pågått i innerstan. Nu söker polisen upp målsägande från gamla utredningar – det har gett resultat.

Polisen i innerstan och på Lidingö har under en vecka lagt extra fokus på brott i nära relationer. De har även genomfört informationskampanjen ”Våga tipsa” där de har satt upp affischer och delat ut broschyrer.

– Allmänheten har börjat ringa mer och tipsa om att de hör kraftiga dunsar eller skrik från en lägenhet, säger Robert Lundmark, tf ­kommunpolis på Kungs­holmen.

– 50 procent av den här insatsen bygger på att vi följer upp tips om att män eller kvinnor utför våld mot familjemedlemmar.

Nya misstankar

En del av insatsen går ut på att leta upp gamla anmälningar där utredningen har lagts ner eller där åtalet inte ledde till en fällande dom, men där polisen fortfarande misstänker att det förekommer våld i relationen.

– Vi gör återbesök, vilket i flera fall har lett till att det har uppstått nya brottsmisstankar.

Får inte fortsätta

Polisen har även ett ­samarbete med socialtjänsten för att till exempel ordna skyddat boende. Polisen kan också vidareföra misstänkta så att de får terapihjälp.

Lades ner

Frågan om polisens ­arbetssätt mot våld i nära ­relation har annars uppmärksammats stort under året eftersom projektet IGOR (I gemensam organisation mot relationsvåld) inte får fortsätta – ett beslut som lett till kritik från politiskt håll.

Under IGOR jobbade polis och socialtjänst tillsammans, med bas i polishuset på ­Södermalm. Projektet ledde till att fler ärenden som rör våld mot kvinnor på Södermalm kunde lämnas över till åklagare.

Under 2022 fick 106 våldsutsatta kvinnor på Södermalm öppenvårdsbehandling – fler än vad man tillsammans fångat upp på Kungsholmen, Norrmalm och ­Östermalm under samma tid.

Väldigt effektiva

Robert Lundmark tycker att projektgruppen gjorde ett jättebra arbete och menar att fler ärenden kan hanteras när det finns en grupp som ­jobbar hundra procent med frågan. Men han menar ­också att det finns en fördel med att fler poliser utanför projektgruppen får kunskapen och kan använda arbetssättet.

– De har varit väldigt ­effektiva. Men nu är tanken att deras arbetssätt ska läggas ut på övriga lokalpolis­områden och vi har implementerat det här på Norrmalm. Sedan har personal från IGOR varit med under den här insatsen ooch bidragit med sin kompetens.

Brott i nära relation på Östermalm:

Majoriteten av de som utsätts för våld i relationen är kvinnor och majoriteten av våldsutövarna är män. Anmälningssiffrorna är bara en fingervisning om de som anmält händelsen, enligt polisen. Det är fler kvinnor som utsätts för våld i relationen och mörkertalet är stort eftersom många kvinnor väljer att inte anmäla.

Totalt antal anmälningar (Bland brottstyperna finns misshandel, ofredande och olaga hot):

2022: 304

2023: 241

Statistiken gäller januari-augusti under 2022 och 2023.

Källa: Polisen

Brott i nära relation på Kungsholmen:

Totalt antal anmälningar (Bland brottstyperna finns misshandel, ofredande och olaga hot):

2022: 259

2023: 311

Statistiken gäller januari-augusti under 2022 och 2023.

Källa: Polisen

Brott i nära relation på Vasastan/Norrmalm:

Totalt antal anmälningar (Bland brottstyperna finns misshandel, ofredande och olaga hot):

2022: 344

2023: 405

Statistiken gäller januari-augusti under 2022 och 2023.

Källa: Polisen

Brott i nära relation på Lidingö:

Totalt antal anmälningar (Bland brottstyperna finns misshandel, ofredande och olaga hot):

2022: 170

2023: 154

Statistiken gäller januari-augusti under 2022 och 2023.

Källa: Polisen