Varje dag tar förskoleklassen Jordlöparna bussen ut till timmerstugan i Stora skuggan. När dagen är slut åker de till förskolegården vid Odenplan.

Men stadsdelsförvaltningen har beslutat att lägga ner utefokuset till sommaren.

– Det är inget annan än en nedmontering av den sista uteverksamheten som finns på Norrmalm. Vi tycker att det är helt hål i huvudet. Man lägger ner en verksamhet som är omtyckt och jättebra. Det är väldigt tråkigt för alla barn, säger Sophie Tamm Christensen.

De andra föräldrarna instämmer och är besvikna. Flera av dem har barn som gått i Jordlöparna eller redan ställt barnens yngre syskon i kö – trots att de gått från fem dagar i Stora skuggan till tre.

– De hoppar över stockar, klättrar, är friskare och mer nyfikna. Vi bor på Norrmalm, det är fantastiskt att de får vara i naturen och lära sig, säger Philippa von Seth.

– Innerstadsbarn har högre risk för astma. Att få vara i naturen är en jättevacker sak! Man kan väl åtminstone ge det lite tid och se om fler barn anmäler sig, säger Lukas Berglund.

Sophie Tamm Christensen och Gustav Johansson har ställt sitt andra barn i kön till Grönkullens förskola för Jordlöparnas uteverksamhet. Deras äldre går där nu.

Sophie Tamm Christensen och Gustav Johansson har ställt sitt andra barn i kön till Grönkullens förskola för Jordlöparnas uteverksamhet. Deras äldre går där nu.

Johanna Wallén

För mycket fix

Jordlöparna startades för runt 20 år sedan för att det inte fanns tillräckligt med förskoleplatser på Norrmalm. För att kunna anmäla sig måste barnen först gå på förskolan Grönkullen. Till hösten räknas gruppen minska till tio barn.

– Vi har inte haft ett minskande barnantal på hur länge som helst. Nu minskar det snabbt inte bara här, utan i andra stadsdelar med. Då måste vi följa med i utvecklingen, säger Hanna Wirde, avdelningschef för förskolan på stadsdelsförvaltningen.

Till sommaren ska även hyreskontraktet till klassrummet på Surbrunnsgatan sägas upp och platser på förskolan försvinna. Jordlöparna kräver minst tre pedagoger, vilket inte är ekonomiskt gångbart på så få barn, menar Hanna Wirde. 

– Det är ju en del fix runt gruppen. Vi hyr in oss i en del av värdshuset uppe på Stora skuggan och har catering som behöver upphandlas. Mathanteringen är noga utifrån krav och riktlinjer.

Föräldrar menar att ni inte informerat tillräckligt om uteverksamheten och gjort det för svårt för nya barn att anmäla sig?

– Det är inte riktigt vår bild. Tidigare har vi informerat om att den finns, innan vi beslutade att gruppens verksamhet skulle ändra inriktning. Vi har inte haft tillräckligt många intresserade de senaste åren.

"Grönkullen borde gå i bräschen för andra förskolor med sin uteverksamhet. Vi ska göra allt vi kan för att få ha kvar Jordlöparna", säger Evin Khaffaf som valt Grönkullen åt sina två barn för uteverksamheten.

"Grönkullen borde gå i bräschen för andra förskolor med sin uteverksamhet. Vi ska göra allt vi kan för att få ha kvar Jordlöparna", säger Evin Khaffaf som valt Grönkullen åt sina två barn för uteverksamheten.

Johanna Wallén

Blir kultur- och naturgrupp

Föräldrarna menar att skolan borde göra mer för att uppmärksamma uteverksamheten. Enligt Outi Lindfors, rektor för Odenplans förskolor, har förskolan skickat ut ett informationsblad om den varje vår.

– När började för fem, sex år sen hade vi 2 barngrupper med 6 pedagoger och 36 barn. Som rektor kan jag inte göra mer än att informera om att verksamheten finns, vi kan inte rekrytera barn, säger Outi Lindfors.

Till hösten ska verksamheten göras om till en så kallad natur- och kulturgrupp som gör utflykter till parker och museer. Vilka museer har inte bestämts än.

– I längden kan det här gynna hela Norrmalm. I stället för 11 barn får fler tillgång till timmerstugan i Stora skuggan. Bara på Odenplans förskolor går det över 300 barn.

"Vi vill inte att våra barn ska ha Stora skuggan för sig själva. Fler barn borde ges möjlighet att vara ute i naturen", säger Philippa von Seth

"Vi vill inte att våra barn ska ha Stora skuggan för sig själva. Fler barn borde ges möjlighet att vara ute i naturen", säger Philippa von Seth

Johanna Wallén