I december 2020 lades sträckningen för buss 55 om. Tidigare gick den mellan Hjorthagen och Tanto, men nya linjen går mellan Tanto och Henriksdal, via Slussen. Hjorthagenborna blev i sin tur hänvisade till buss 54.

I båda ändar av gamla linjen, men även i Henriksdal, har kritiska röster höjts. Boende menar att omläggningen avsevärt försvårat deras möjligheter att ta sig runt i staden.

– Vi har många som var helt beroende av gamla 55:an, säger Tantobon Anja Wik.

Direktkontakten med city finns inte längre kvar för Tantoborna. Den som vill ta sig till city får nu byta vid Slussen.

– Där det långt att gå, och många svåra byten med nivåskillnader. Här bor många äldre, och det är katastrof för dem, säger Anja Wik.

– Jag har ett trasigt knä och går med stavar, och det är långt att gå för att byta buss, säger Anna-Carin Uddenberg.

Färre avgångar

Ett annat problem med nya 55:an är att den går mer sällan, och sista bussen går vid 21.30.

– Förut kunde mina barn på kvällarna ta sig till och från aktiviteter själva, men nu finns inte den tryggheten kvar, säger Anja Wik.

– Om jag ska på Dramaten så får jag gå i pausen för att hinna med sista bussen hem. Och om vänner är på middag måste de gå innan halv tio om de inte har bil, säger Anna-Carin Uddenberg.

– Det känns förnedrande, det är en inskränkning av livet för oss äldre.

Fler byten även i norr

Även i Hjorthagen är invändningen att man tappat direktförbindelsen med city, då den kör en längre väg.

– Vi har glesare turer, och 54:an blir mer som en matarbuss till tunnelbanan. Det blir svårt för många äldre, eftersom det innebär fler byten än innan. Det är helt klart en försämring, säger Mattias Ågren, som bor i Hjorthagen.

Flera lokala namnlistor mot nedläggningen av 55:an har redan lämnats in, men nu har boende i Hjorthagen och Tanto gjort gemensam sak. Förra veckan lämnades en namnlista med 1376 namn in till staden, med kravet är att 55:ans tidigare sträckning och tidtabell återinförs.

Del av en paketlösning

Omläggningen av buss 55 var en del av en paketlösning, där även linje 54 och 53 lades om, menar Claes Keisu, pressansvarig på trafikförvaltningen. Det har bland annat gjort det lättare för Henriksdalsbor att ta sig till Slussen.

– Det är fullt begripligt att folk blir irriterade när en busslinje ändras på ett sätt som de tycker är en försämring, och det är naturligtvis svårt att då glädjas åt att andra fått förbättringar någon annanstans i systemet, skriver Claes Keisu i ett mejl.

I dagsläget finns inga planer på att låta buss 55 återgå till sin tidigare sträckning, menar Claes Keisu.

– Men för all trafik tittar vi löpande på vilka behov som finns och vilka möjligheter vi har att skruva på tidtabeller och trafikeringstider. Det gör vi även för linje 55. Såna justeringar kan då genomföras vid ordinarie tidtabellsbyten.