Socialdemokraterna har föreslagit att syskonförtur ska införas på Nackas kommunala skolor.

– I dagsläget finns en snedvriden konkurrensfördel till förmån för Nackas friskolor då dessa har möjlighet att erbjuda syskonförtur, vilket Nackas kommunala skolor alltså inte har. Det ger inte förutsättningar för likvärdig konkurrens mellan huvudmännen, säger Andreas Andersson (S), andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

Exempelvis Stockholm, Tyresö och Botkyrka använder syskonförtur i skolan. 

– Vi ser att flera av våra grannkommuner erbjuder syskonförtur, så detta handlar bara om en politisk ovilja, säger oppositionsrådet Johanna Kvist (S).

Oppositionsrådet Johanna Kvist (S) och Andreas Andersson (S), andre vice ordförande i utbildningsnämnden, är kritiska till att Alliansen inte ens vill utreda möjligheten att inför syskonförtur.

Oppositionsrådet Johanna Kvist (S) och Andreas Andersson (S), andre vice ordförande i utbildningsnämnden, är kritiska till att Alliansen inte ens vill utreda möjligheten att inför syskonförtur.

Pressbild

”Kan välja en friskola”

Alliansen röstade nej till förslaget vi utbildningsnämndens möte på torsdagskvällen. Eivor Örenmark framhåller att en stor andel av barnen i Nacka får sina förstahandsval i skolvalet. 91 procent i år och 95 procent förra året.

– Det här är inte ett prioriterat område. Vi bryter inte mot någon lag eller har dåliga siffror. Det finns inte ett lika stort behov av syskonförtur i en kommun som Nacka där så många får sitt förstahandsval. Kommunerna som använder syskonförtur har inte lika många som får sitt förstahandsval, säger Eivor Örenmark.

Hon anser att syskonförtur i skolan skapar nya problem och föredrar Nackas nuvarande system. Barnen får i första hand plats på skolorna som föräldrarna har valt. I andra hand används den relativa närhetsprincipen – hur långt får eleven till skolan jämfört med andra barn?

– Det är helt enligt skollagen. Skulle vi ha syskonförtur blir det inte likvärdigt. Vi kan ha förstfödda barn och inflyttade barn som alltid hamnar efter dem med syskon.

Eivor Örenmark (M), ordförande i utbildningsnämnden, tycker att Nackas system utan syskonförtur är bra.

Eivor Örenmark (M), ordförande i utbildningsnämnden, tycker att Nackas system utan syskonförtur är bra.

Liza Simonsson

”Häpnadsväckande”

Socialdemokraterna är kritiska.

– Det är häpnadsväckande att det moderata styret inte ens vill utreda frågan. Föräldrarnas önskade skolplacering ska alltid vara vägledande i första hand, och i högsta möjliga mån uppfyllas. Men det uppstår varje år situationer där några skolor har fler sökande elever än vad som är möjligt att ta in på skolan. Argumenten om att skolval kan komma att laglighetsprövas faller ganska platt i och med att detta dels redan förekommer idag, dels att många kommuner redan erbjuder syskonförtur i sina skolor, säger Andreas Andersson.