Sedan 2018 har antalet kommunala ordningsvakter ökat rejält i Stockholms stad – från en handfull till över 180.

I november förra året skickade stadsdelen in en ny ansökan om tillstånd för ytterligare så kallade lov3-områden i Rågsved: vid aktivitetsytan intill centrum och i Snösätra. I centrum finns redan ordningsvakter.

Anledningen till ansökan är att man menar att det bland annat finns problem med drogförsäljning, illegala fester, skadegörelse, nedskräpning, narkotika- och alkoholpåverkade personer. I ett tidigare remissvar har även lokalpolisområde Farsta skrivit att det finns ett särskilt behov av ordningshållning på aktivitetsytan intill centrum, att delar av den utgör en öppen drogscen "med därtill tillhörande problematik som måste hanteras av polis". Därför kan de inte fokusera på ordningsstörningar.

Fem händelser

Nu har svaret kommit från polisens rättsenhet och det blir nej till att ha kommunala vakter på aktivitetsytan. Bedömningen är att det saknas rättsliga förutsättningar. Vid en slagning i polisens register har totalt fem ordningsstörande händelser noterats 2019-2022, och från februari till maj i år: inga.

Men lokalpolisen skriver även i sitt remissvar att det förmodligen inte registreras ordningsstörningar i lika stor omfattning som de förekommer. Något som trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) menar gör att lagen behöver ändras.

– Det här visar återigen att det är en förlegad lag. Det är bedrövligt och tråkigt att det blir så här, trots att till och med lokalpolisen anser att det skulle behövas kommunala ordningsvakter, säger Erik Slottner (KD).

Han menar att problematiken har flyttat från centrum till aktivitetsområdet.

Om man tittar på statistiken, behövs vakter i området?

– Om man bara tittar på det underlaget finns inget skriande behov, men långt ifrån alla ordningsstörningar anmäls. Oftast görs en polisanmälan först när man själv har blivit utsatt för brott, säger Erik Slottner och fortsätter:

– Lokalpolisens ord borde väga tyngre.

Är det inte fler poliser som krävs?

– Vi ser gärna fler poliser. Men som situationen är nu har polisen inte tid med de här störningarna, därför behövs vakter, säger Slottner.