Sola, bada, paddla kajak och träna parkour. Det är några av de saker som erbjuds på Tyresös dagkollon under sommaren.

Men det finns önskemål om mer. I oktober skickades ett Tyresöinitiativ in om att ge barnen i kommunen en möjlighet att gå på kollo på Barnens ö, där man övernattar i upp till två veckor. Initiativtagaren skriver att det är en fin möjlighet för barn från olika kommuner att lära känna varandra och många har föräldrar som jobbar på sommaren.

Utöver barn från Stockholms stad så har även barn och unga från Nacka möjlighet att vara på kollo på Barnens ö i Nörrtälje kommun.

Men trots att Tyresöinitiativet fick 537 röster och 88 kommentarer så blev det nej från kultur- och fritidsnämnden. I ett ordförandeutlåtande skriver Alexander Enkvist (L) att de har övervägt förslaget noggrant och kommit fram till att det inte är en prioriterad satsning i nuläget.

– Det är främst på grund av begränsade resurser. Det är alltid svårt att säga nej, man vill säga ja.

Ska se över kostnaden

Han menar att de försöker utveckla kolloverksamheten varje år och att den har vuxit.

– Vi ska fortsätta titta över det, men det ligger vid sidan av Tyresöinitiativet.

Alexander Enkvist (L) uppmanar fler medborgare att skicka in Tyresöinitiativ.

Alexander Enkvist (L) uppmanar fler medborgare att skicka in Tyresöinitiativ.

Liberalerna Tyresö

I Stockholms stad är kostnaden för kollo baserad på hushållsinkomsten, och är gratis för familjer vars hushållsinkomst är max 20 000 kronor i månaden.

I kommentarerna till Tyresöinitiativet är det flera som nämner att många barn har föräldrar som inte har råd att åka på semester, och att det är bra med miljöbyte.

Alexander Enkvist (L) säger att de inte har tittat över i fall det går att köra kolloverksamheten gratis för familjer med mindre pengar, men att det är något nämnden tar med sig.

– En satsning på kollo på Barnens ö skulle inte nå de prioriterade grupperna vi har. Min bedömning är att den här frågan är återkommande och då ofta från resursstarkare familjer, säger han.