En ansökan om bygglov för en brygga med bastu i vattnet i Fornudden avslås. Enligt detaljplanen skulle bryggan med bastun vara placerad i vattnet i anslutning till vikingagravarna och förbindas till land med en spång.

Syftet var att erbjuda allmänheten ”rekreation i form av kallbad med tillhörande bastubad” och vara baserat på medlemsskap för att boka bastun.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut var att bevilja bygglovet men på byggnadsnämndens sammanträde den 19 mars så avslogs det, bland annat med hänvisning till att det strider mot detaljplanen.