Ett oenigt kommunfullmäktige har beslutat att Bromma inte ska växa till ytan. Istället ska grannen Spånga fortsätta tillhöra stadsdelen Spånga-Tensta och tillsammans med stadsdelen Rinkeby-Kista ingå i den nya stadsdelen Järva.

Moderaterna reserverade sig. M har föreslagit att Spånga ska ingå antingen i Bromma eller i Hässelby-Vällingby. Även Centerpartiet reserverade sig.

Fullmäktiges beslut går att överklaga, om någon vill få prövat om reglerna har följts när beslutet tagits. Själva sammanslagningen går däremot inte att överklaga.