Den giftiga brandröken låg tjock över parkleken och en mörk rökpelare steg över stan.

Mitt i var på plats när huset i Kronobergs parklek brann kraftigt i mitten av juni. En del gungor och annan lekutrustning i närheten skadades av hettan från lågorna och plockades bort. Brandplatsen är fortfarande avspärrad.

– Efter semestrarna så är planen att öppna upp park­leken utomhus med de fritidsledare som jobbar i Kronis. Bodar med cyklar, grill och snickring är oskadda så det lekmaterial som finns där går att använda, säger Stefan Larsson Lindmark, chef för parkleken.

Till hösten kommer det förstörda huset att rivas.

– Då börjar fastighetskontoret arbetet med att planera för en ny byggnad.

Huset i parkleken var bortom räddning, det fanns bara svartbrända rester kvar.

Huset i parkleken var bortom räddning, det fanns bara svartbrända rester kvar.

Klara B Orreteg

Leken i Kronis får liv igen

Parkleken har besökts av flera generationer Kungsholmsbor, barn som vuxna. Det gamla huset har haft ett stort känslomässigt värde för många,

En tillfällig lokal kan sättas upp innan stadsdelen bestämt hur man ska gå vidare.

– Efter sommaren ska vi stämma av med Kungsholmens stadsdelsförvaltning beroende på vilka behov de bedömer sig ha, säger förvaltaren Hans Vesterberg på fastighetskontoret.

Lägger ner utredningen

Efter branden inledde polisen en förundersökning om grov allmänfarlig vårdslöshet. Vittnen på platsen förhördes och filmer från övervakningskameror i området kontrollerades.

– Bilden av vad som hänt är lite oklar men vi har uteslutit brott. Att någon medvetet satt eld på byggnaden tror vi inte, säger Vedran Latific, chef för utredningsgruppen på Norrmalm.

I början av juni lades utredningen ner.

Det är fortfarande okänt vad som startade branden. Polisens tekniker kunde aldrig undersöka platsen när räddningstjänsten beslutade att låta huset brinna ner och sedan riva det med en grävmaskin för att kunna släcka allt glöd ordentligt.

– Jag vill inte spekulera i några orsaker men det har ju varit snustorrt, det kan ha varit allt från ett elfel till att någon grillat i närheten. Det är ju i de här lägena man som polis känner sig lite otillfredsställd men vi har ju tyvärr inget hokus pokus vi kan vända oss till. Det är omständigheterna på platsen som avgör.