Salem

Förslaget är att det i stället hålls i Skönviksparken i Rönninge.

Anledningen är den pågående renoveringen av plaskdammen vid Säbylunden.

Plaskis beräknas vara färdigrenoverad i slutet av maj, men då det finns en risk att projektet blir försenat och marken inte är grästäkt så nära inpå nationaldagen vore det bättre flytta firandet, resonerar kommunen.