I maj blir det en kär återkomst på Sjöängen i Älvsjö. För tredje året i rad ska kor beta där under sommaren. Det gynnar den biologiska mångfalden. När korna betar ner gräset blir det mer plats för fler arter, som drar till sig pollinerare som bin och humlor.

– Korna gör ett bättre jobb än vi med att hålla marken öppen. Dessutom gödslar de den och luckrar upp jorden när de trampar runt, vilket gynnar olika arter. Det här är ett lyckat och uppskattat projekt, säger miljö- och klimatborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).

Åsa Lindhagen, miljö- och klimatborgarråd (MP).

Åsa Lindhagen, miljö- och klimatborgarråd (MP).

Alexander Donkas

Avgörande anpassning

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning får 200 000 kronor från staden för att ha korna på plats under 2024. Det är ett av åtta klimat- och miljöprojekt som stadsdelsförvaltningen får totalt 6,8 miljoner kronor till i år.

Pengarna kommer dels från de 1,2 miljarder kronor som staden årligen delar ut till projekt som minskar utsläpp eller klimatanpassar Stockholm, dels från medel som ges till arbeten med biologisk mångfald med mera.

– Klimatförändringarna påverkar oss redan nu och kommer att göra det allt mer. Att klimatanpassa staden och stärka naturen är avgörande, säger Åsa Lindhagen.

Två miljoner kronor går till trädplanteringar på solutsatta platser där barn leker – Sannadalsparken, Arkenparken, Aspuddsparken, Korpmossevägens och Mellanbergsvägens lekplatser. De ska ge skugga och sänka temperaturer vid de värmeböljor som väntas bli längre och hetare. Vid skyfall ska de hindra översvämningar, genom att suga vatten.

En av många benjeshäckar i Vinterviken. En benjeshäck byggs av grenar, kvistar och ris som läggs på hög mellan stolpar.  Den kan bli skyddsplats åt groddjur, fåglar och däggdjur som igelkottar. Djuren sprider från till häcken, som blir växter och lockar till sig insekter.

En av många benjeshäckar i Vinterviken. En benjeshäck byggs av grenar, kvistar och ris som läggs på hög mellan stolpar. Den kan bli skyddsplats åt groddjur, fåglar och däggdjur som igelkottar. Djuren sprider från till häcken, som blir växter och lockar till sig insekter.

Märta Lefvert

Nya inslag i grönområden

Håll också utkik efter nya inslag i grönområdena. Stadsdelsförvaltningen får två miljoner kronor för att skapa trädruiner – döda träd som vårdas för att bli hem åt fladdermöss, hackspettar, insekter och lavar. 500 000 kronor går till att bygga benjeshäckar – rishögar som också gynnar olika arter. Dessutom går 200 000 kronor till att skapa ängsmark.

Samtidigt som de här projekten stärker den biologiska mångfalden planeras bostäder i flera grönområden i Hägersten-Älvsjö, som därmed hårdgörs.

– Det är en svår avvägning. Vi behöver fler bostäder. Men den natur som är kvar måste vi skydda och stärka, säger Åsa Lindhagen.