Enligt förvaltningsrättens utredning var det under en förhandling i slutet av augusti 2022 som rättens ordförande uppmärksammats om att en nämndeman, som satt i rätten för Moderaterna, satt och blundade.

Ordföranden ska då ha sparkat nämndemannen på foten och han ska ha öppnat ögonen. Dock ska han ha suttit och blundat igen någon minut senare, vilket ska ha föranlett ännu en spark.

"Stor oförståelse"

När han senare sågs sitta och blunda en tredje gång pausades förhandlingarna.

Vid andra föredragningar ska nämndemannen ha visat ”stor oförståelse för vad han skulle ta ställning till” och ”ställt frågor som inte hade med målen att göra”. Han ska ha även ha kommit sent vid ett tillfälle och inte läst in målen i förväg.

Äldre man

Nämndemannen, en äldre man bosatt på Södermalm, nekar till yrkandena. Han hävdar att han inte sovit utan blundat för att bättre höra när en kvinna talade med låg röst. Han bestrider även att han ställt frågor som inte haft med målen att göra.

Två gånger ska han inte ha läst på i förväg med anledning av datorstrul. Att han en gång var sen var med anledning av ett stopp i tunnelbanan.

Förvaltningsrättens sammantagna bedömning var att mannen var olämplig som nämndeman och att han ”uppträtt på ett sätt som riskerar att skada förtroendet för den dömande verksamheten”.