Det är en stor satsning som ska täcka 31 900 hektar av Värmdös skärgård och nästan allt, 97 procent, består av hav. 

Området ligger i Nämdöskärgården, öster om Nämdö kärnö, och blir Sveriges andra, och den enda i Östersjön, marina nationalpark. I dag finns bara Kosterhavet på västkusten. Förslaget är just nu ute på remiss. 

Här syns gränsen för den nya marina nationalplarken.

Här syns gränsen för den nya marina nationalplarken.

Naturvårdsverket

"Nämdö vill vara en del av detta"

En marina nationalpark innebär fler regler och föreskrifter i området, samtidigt mer skötsel och guidning av besökare. 

Frågor som många Nämdöbor nu ställer sig är om det kommer båtlaster med turister till den nya nationalparken, vilka ska ta hand om dem och all service de kommer att behöva? 

Det här vill Nämdöborna vara delaktiga i och hjälpa till med, menar Nämdöbon Nilla Söderqvist. Men hittills har responsen från Naturvårdsverket varit sval.

– Vi tycker att det här sker lite över huvudet på oss, en process som bara passerar Nämdö utan att vi får vara en del av det. Vi saknar dialog, säger hon. 

Nämdöborna Nilla Söderqvist och Karin Kjellsson Ladholm skulle gärna se att Nämdö får en nyckelroll i den nya nationalparken.

Nämdöborna Nilla Söderqvist och Karin Kjellsson Ladholm skulle gärna se att Nämdö får en nyckelroll i den nya nationalparken.

Eva Tonström

Nämdös skärgårdsråd och hembygdsförening, som representerar nästan alla fastboende i Nämdöskärgården, kräver i sitt remissvar till Naturvårdsverket att arbetet sätts på paus. Främst för att det bör förankras bättre hos lokalbefolkningen.

Önskemål: Naturum

Helst vill de ha ett naturum på Nämdö, så som på Koster. Alltså ett bemannat informationscentrum där besökare kan ställa frågor om nationalparken, få kartor och hitta information. Då skulle Nämdö kärnö kunna bli ett nav och en port till den nya nationalparken.

– Det skulle bli en boost för hela ön som gynnar tillväxten och sysselsättningen här ute, och besöksnäringen. Det kommer fler besökare som behöver bo och äta, säger Nilla Söderqvist.

Redan nu finns information om den planerade nationalparken uppsatt i väntrummet i Stavsnäs vinterhamn.

Redan nu finns information om den planerade nationalparken uppsatt i väntrummet i Stavsnäs vinterhamn.

Eva Tonström

Men svaret de får från Naturvårdsverket är att det inte kommer att byggas något naturum till den nya nationalparken. En besöks- och informationspunkt planeras i stället på Bullerö, som ska fungera som ”entré-ö” och primärt mottagningsställe.

Naturvårdsverket har dessutom pausat att bygga fler naturum, på grund av mindre budget och att man inte ser behov av fler just nu.

Men någon form av informationspunkt kan ändå upprättas på Nämdö.

– Vi har pratat med Nämdö skärgårdsråd och bett om förslag på var och hur det i så fall skulle kunna ordnas, säger Sandra Wennberg, projektledare hos Naturvårdsverket. 

Besöksentré i Stavsnäs vinterhamn

Det kan vara en plats med informationsskylt, som Naturvårdsverket i så fall bidrar med, kanske under ett tak eller väderskydd, och någon bänk.

– Det kan bli som ett besökscenter, kanske ihop men någon lokal turistinformation eller liknande, att det då bemannas på det viset. Det bestämmer de själva, säger hon.

Anledningen till att de vill ha sin huvudentré på Bullerö är för att det redan finns mycket service där, och personal stationerad från länsstyrelsen som ansvarar för tillsynen, enligt Sandra Wennberg.

Klart är också att det blir en informationspunkt i Stavsnäs vinterhamn. Exakt var och hur är inte klart.

– Det är en knytpunkt, dit många kommer med buss och bil, som en port ut till skärgården. Därför är det en lämplig plats, säger Sandra Wennberg.