I tio års tid har Charlotte sett hur näckrosorna blivit fler och fler. Hon har själv försökt hålla växtlighet och vass borta genom att gå med egen trimmer. Men det växer bara mer och mer. 

– Jag har en SUP-bräda som jag varit ute på i många år, men jag har gett upp nu. Det går inte att komma ut från stranden vid småbryggorna, det är så otroligt mycket näckrosor som du fastnar i hela tiden.

Utsikt från strandpromenaden i Bollstanäs, bilden till vänster tagen år 2015. Bilden till höger är tagen i år, där har Charlotte gått med trimmer. Utan det hade vassen varit igenvuxen även där. Bilden längst ner tagen en bit ifrån de två översta, även den tagen i år.

Utsikt från strandpromenaden i Bollstanäs, bilden till vänster tagen år 2015. Bilden till höger är tagen i år, där har Charlotte gått med trimmer. Utan det hade vassen varit igenvuxen även där. Bilden längst ner tagen en bit ifrån de två översta, även den tagen i år.

Charlotte Berglund

Charlotte funderade på om fler än hon i området uppfattade detta som ett problem. För att undersöka saken vände hon sig till Facebookgrupper. Hon skrev ett inlägg och fick stort medhåll.

– Vi är många som vill att kommunen gör något eller att vi som bor här går ihop och hjälps åt att hantera situationen på något sätt. Även på andra sidan viken, vid Sköldnora gård är det alltför mycket näckrosor.

Charlotte Berglund, Bollstanäs.

Charlotte Berglund, Bollstanäs.

Privat

Efter påhejningar kontaktade Charlotte kommunen.

– Jag ser fram emot mer information från kommunen om vad sjön mår bäst av och vad som kan göras. Ska den vara till nytta för alla, både människor och djurliv. Eller ska vi låta sjön växa igen?

Norrviken är övergödd

Enligt Henrik de Joussineau, naturförvaltare på Upplands Väsby kommun, handlar den kraftiga tillväxten av vattenväxter om att Norrviken är en övergödd sjö.

– Och värmen under juni kan ha förstärkt tillväxten ytterligare i år, säger han.

Kommunen har de senaste åren gjort flera åtgärder för att förbättra vattenkvalitén i Norrviken, däribland aluminiumfosfatbehandlingen och anläggandet av Sanda våtmark.

– Att regelbundet klippa och föra bort de klippta vattenväxterna skulle kunna dämpa tillväxten ytterligare då vi för bort näring från sjön. Men det är väldigt kostsamt.

Naturförvaltare Henrik de Joussineau.

Naturförvaltare Henrik de Joussineau.

Malin Lövkvist

Han berättar att gata- och parkenheten nu jobbar med skötselplanerna för kommunens parker, där strandparken utmed Norrviken vid Bollstanäs ingår. Klippning av vattenväxter utmed stranden, vid till exempel bryggor och badplatser, kan ingå i skötselplanerna.

– Vi behöver ha en tät dialog med politiken om vad som behöver prioriteras i skötseln och vad det kommer att kosta, säger Henrik de Joussineau.