Sedan 2017 har Svensk Solenergi rankat Sveriges kommuner utifrån installerad effekt solel per invånare i kommunen.

Under dessa år har genomsnittlig installerad effekt per capita i landet ökat från 14 W per invånare (december 2016) till 226 W per invånare (december 2022).

De flesta Stockholmskommuner återfinns i år i den nedre halvan över hur mycket solenergi per capita som producerats.

Nacka kommun hamnar på plats 237 av 290.

– Fler solcellsanläggningar i Stockholm gynnar hela Sverige. Invånarna i Stockholm som har valt att investera i solceller minskar inte bara sina energikostnader, utan hjälper även till att diversifiera vår elproduktion, säger vd:n Anna Werner.