Nacka vatten och avfalls VA-chef Johanna Blomberg beklagar situationen.

– Det känns naturligtvis beklagligt att komma med besked om en så pass kraftig höjning av VA-taxan inför nästa år. Vi har full förståelse för att höjningen blir extra belastande för våra kunder när de redan påverkas av de senaste årens ekonomiska utmaningar i form av räntehöjningar och ökade kostnader för bland annat el och livsmedel, säger hon i ett uttalande.

”Påverkar även Nacka”

Enligt henne har det kommunala bolaget inget val. Brukaravgifterna måste räcka till inköp av vatten och avloppsrening, drift‐ och underhåll, personalkostnader, räntor och avskrivningar.

– Det ekonomiska läget påverkar även Nacka vatten och avfall, och eftersom avgifterna behöver täcka kostnaderna för att fortsatt drift och utveckling av VA-verksamheten i kommunen kommer vi tyvärr inte undan taxehöjningen, säger hon.

”Föråldrad VA-anläggning”

Nacka vatten och avfall framhåller att de ekonomiska förutsättningarna påverkar alla kommer i Sverige. Enligt branschorganisationen Svenskt vatten har kommuner runt om i landet stora behöv av att förnya sina VA-ledningsnät.

– Kommuner i hela Sverige ser stora kostnadsökningar för att kunna bedriva fortsatt trygg och säker VA-verksamhet, och det gäller även Nacka. Vi på Nacka vatten och avfall har vidtagit en rad åtgärder för att kunna hålla nere kostnaderna och effektivisera vår verksamhet. En föråldrad VA-anläggning i behov av underhåll och förnyelse tillsammans med räntehöjningar, nya lagar och miljökrav kommer tyvärr att innebära högre kostnader för VA-kollektiven i hela landet, säger Johanna Blomberg.