I en granskning har regionen identifierat att problematiskt studiematerial förekommit vid åtta studiecirklar som ordnats av fyra olika ungdomsförbund i Botkyrka och Sollentuna i samarbete med Ibn Rushd.

Bland annat har det förekommit texter med en negativ syn på mänskliga rättigheter, som beskriver kvinnor nedsättande, kopplar judendom till homosexualitet, som refererar till sharialagar och framhåller att det kan vara tillåtet att slå sin fru vid olydnad.

Bryter mot demokrativillkoret

Det har inte framgått tydligt i studie- och arbetsplanerna hur innehållet ska problematiseras, vilket är ett krav för att material med problematiskt och icke-demokratiskt innehåll ska få användas.

Därför krävs nu studieförbundet Ibn Rushd på en återbetalning av bidraget från i fjol, en summa om 647 000 kronor.

– Det är för att man bryter mot de demokrativillkor som nämnden har satt upp, säger Erik Persson (S), ordförande i kulturnämnden, till TT, som var först med att rapportera om beslutet.

Även bidraget för i år stoppas, en summa på cirka 630 000 kronor. De delar av bidraget som redan har betalats ut för 2024 ska också återbetalas.

Välkomnar beslutet

Moderaten Rickard Wessman (M) sitter i kulturnämnden och välkomnar beslutet.

– Moderaterna krävde ett stopp för utbetalningarna redan förra året när Folkbildningsrådet uppdagade brister hos Ibn Rushd. Bra att det nu äntligen verkställs och att stockholmarnas pengar krävs tillbaka, säger Rickard Wessman (M). 

Mitt i har sökt företrädare för Ibn Rushd för en kommentar. I granskningen, som gjorts av konsultföretaget Pwc, tillbakavisar Ibn Rushd anklagelserna.

"Ingen anledning att problematisera"

Ibn Rushd menar att inget problematiskt innehåll som strider mot demokrativillkoren har identifierats i arrangemangen. Därför har det inte heller funnits någon anledning att problematisera innehållet i studiematerialet, anser studieförbundet.