Från och med i höst erbjuds unga en ny typ av musikundervisning via "Kulturcentrum ungdom". Bakom musikskolan står Täbyborna Jimmy Brånn och Jonas Wesslander, som båda har bakgrund i musikvärlden. Med sina erfarenheter och kunskaper hoppas de nu kunna guida framtida musiker in i musikbranschen.

– Det behövs en bredare musikundervisning här, det är där vi kan komma in och bidra, menar Jonas Wesslander.

Musik på "Aviciis sätt"

Musikskolan erbjuder bland annat DJ-kurser och kurser i musikproduktion. En stor del av det är för att anpassa undervisningen till hur musikbranschen ser ut idag. Intresset för att producera sin egna musik och sedan marknadsföra den själv har ökat de senaste åren.

– Idag vill man göra på Aviciis sätt och då är vi där och fångar upp det, säger Jonas Wesslander.

– Vi kommer göra produktioner i studios och använda de program som ungdomarna vill jobba med.

Jonas Wesslander påpekar också vikten av att personer med tidigare erfarenhet av musikvärlden är de som undervisar, det för att ge en så "äkta" bild som möjligt av verkligheten i musikbranschen.

– Man behöver träffa folk som man kan kalla för förebilder. Du ska inte träffa en bister notlärare, för det är inte musikbranschen. Verkligheten är annorlunda och vi bygger den här plattformen för att visa att det är annorlunda, menar Jonas Wesslander.

Anpassad utbildning

En stor del av undervisningen kommer att utgå och anpassas utifrån den enskilda eleven.

– Vill någon göra musik med datorn ska den få göra det, man ska inte behöva sitta med ett nothäfte. Det finns en risk att man dödar barnens musikaliska idé om man inte anpassar sig tror jag. Då gäller det istället att hitta nya vägar och det är något som vi kommer kunna göra här, menar Jimmy Brånn.

Efterfrågat

Både Jimmy Brånn och Jonas Wesslander tror att efterfrågan av den här sortens musikskola är stor. ”Kulturcenter ungdom” har tecknat ett avtal med Täby kommun och är därmed en del av Täby kulturskolas utbud, men även barn och ungdomar skrivna i Vallentuna och Sollentuna kan söka till skolan.

– Det behövs inte tre musikskolor som levererar exakt samma typ av produkt utan dom vill ha mångfald så det är kul att de har nappat på detta, säger Jonas Wesslander.

Skolan har öppnat bokningen inför höstterminen och är förberedda på att ansökningarna kommer öka.

– Vi räknar med att fler anmälningar kommer komma under sommaren, det känns jättekul faktiskt, säger Jimmy Brånn.