När det nya ekonomi- och trygghetsutskottet i Stockholms stad beslutade om 50 miljoner för trygghetsinsatser runt om i staden förra veckan gick nästan 10 miljoner till olika projekt i Järva.

Sammanlagt ska sex insatser göras här den närmsta tiden. Bland annat ska de murar som skymmer sikten utmed trappan och runt terrassen vid tunnelbanans uppgång mot Hagstråket i Tensta rivas och göras om för 3,6 miljoner.

– De här murarna i Tensta har skymt sikten och underlättat för kriminalitet på platsen, man har kunnat gömma sig bakom dem. Murarna ska bort, belysningen ska bli bättre, det ska kännas positivt att vistas på terrassen ovanför Tenstaplan, säger Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd.

Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad.

Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad.

Naomi Grossman

Tenstaborna positiva

De Järvabor Mitt i pratar med verkar positiva till förändringarna. Vid terrassen vid Hagstråket i Tensta har Mozaharul Bari visserligen aldrig känt sig otrygg, men han tycker ändå det är bra att man fräschar upp platsen.

– Jag har bott här i fyra år och gått den här vägen varje dag, jag har aldrig känt att det är osäkert. Det är däremot inte så fint just här. Men det är så klart bra att man satsar på området. Andra insatser som krävs för att det ska bli bättre är till exempel språkinsatser i förskolan, barnen måste lära sig svenska, säger han.

Tenstabon Mozaharul Bari.

Tenstabon Mozaharul Bari.

Stefan Källstigen

My Järphed som har bott i Tensta i åtta år är också positiv.

– Att man värnar om området och har koll på vad som händer, förbättrar belysningen, piffar och sådant gör att miljöer känns mer välkomnande, tror jag är jättebra. Man öppnar upp för att umgås och vistas på en plats, vilket är bra för tryggheten generellt men också extra viktigt för områden som är trångbodda. Folk är i extra stort behov av positiva miljöer att röra sig i utomhus, säger hon.

Bara små förändringar kan göra stor skillnad, menar My Järphed.

– Statyer, bänkar eller kullersten kan göra så mycket för hur man upplever ett område, det visar de som bor där att man satsar på platsen. Jag älskar Tensta, det är så fantastiskt gräsrotssamhälle här, med starka initiativ, människor och saker som händer. Det är viktigt att man får känna sig stolt över sitt område på alla sätt, vilket sådant här bidrar till.

Tenstabon My Järphed.

Tenstabon My Järphed.

Stefan Källstigen

Barnen får bestämma

Ytterligare 3,6 miljoner läggs på en gångbro vid Danmarksgatan i Kista, där man ska byta räcken och öka framkomligheten.

Husbyhallen får även ny belysning, en hundrastgård byggs i Kista, och 1,2 miljoner läggs på att rusta upp gång- och cykeltunneln under Stavangergatan i Husby.

– Det är ett extra roligt projekt att kunna genomföra. I slutet av förra året anordnades en trygghetsvandring för mellanstadieelever i Husby, som då pekade ut tunneln som otrygg. Därför får barnen själva vara ledare i det här. Tunneln ska utsmyckas, belysningen ska bli bättre, och barnen får bestämma hur arbetet utformas, säger Alexander Ojanne.