I höstas överklagade Sundbybergs stad länsstyrelsens beslut om att klassa Marabouparken som byggnadsminne. Beslutet står i vägen för utvecklingen av den nya stadskärnan, enligt staden.

Nu har överklagan avslagits.

– Synd, tycker kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S).

Men staden ger inte upp – utan överklagar även till kammarrätten.

För staden vill nämligen kunna ändra på entréerna till parken. I nuläget går det inte, eftersom även parkens mur omfattas av byggnadsminnesförklaringen.

Denna detalj kan rent av bli ett hinder på rälsen för nedgrävningen av järnvägen. Enligt staden är projektet i nuvarande form omöjligt att genomföra om skyddet för muren består.

– Man måste göra ingrepp i muren, annars blir det oerhört svårt, säger Peter Schilling.

Vad händer då om läns­styrelsens beslut står sig?

– Då måste vi börja fundera på hur vi ska lösa det här tekniskt, säger Peter Schilling, som menar att nedgrävningen riskerar att fördyras.

Han poängterar att Marabouparken ska bevaras.

– Men vi vill ha viss rådighet kring murarna.

Kommunstyrelseordförande Peter Schilling (S).

Kommunstyrelseordförande Peter Schilling (S).

Sundbybergs stad

Förvaltningsrätten i Stockholm menar att muren bör omfattas av byggnadsminnet eftersom den är en del av parken.

– Därför vore det märkligt att den skulle exkluderas, säger Gustav Forsberg, rådman som hade hand om förvaltningsrättens beslut.

Samtidigt menar han att byggnadsminnesförklaringen inte stänger dörren för ändringar av muren.

– Möjligheten finns ju för kommunen att vid behov ansöka om ändringstillstånd, för att i samband med att man bygger Mälarbanan få göra tillfälliga ingrepp i muren och sedan återställa den.

Man ska inte tolka det här som att loppet är kört vad gäller järnvägstunneln?

– Nej, det skulle jag inte göra.

Det beskedet är inte betryggande nog för Peter Schilling.

– Visst kan man göra som rätten säger. Men då ska vi börja om processen, ha diskussioner, nya förhandlingar och så kanske det blir rättssak av det här för att vi vill överklaga det. Allt sådant här kostar pengar och tid som vi tycker är onödigt.