Sedan 2020 är det förbjudet för äldre bensin- och dieselbilar att köra på Hornsgatan. Det har minskat utsläppen på gatan, men Miljöpartiet tycker inte att det räcker.

– Var femte fordon som kör på Hornsgatan har egentligen inte rätt att vara där. Det är orättvist att så många kommer undan med att bryta mot reglerna och försämra luften för alla andra på gatan, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Uppmanar regeringen: "Avlasta polisen"

I dag är det polisen som ska se till att miljözonerna följs, men enligt Strömgren har de svårt att hinna med det. För att råda bot på fusket vill Miljöpartiet ge parkeringsvakter befogenhet att bötfälla otillåtna fordon i miljözoner. Men för att det ska bli verklighet krävs att regeringen ändrar trafikförordningen.

– Det här är ett sätt att avlasta polisen och samtidigt se till att de som kör på bensin och diesel faktiskt följer miljözonerna, säger Lars Strömgren.