Ridderstedt föreslår att kommunen tillsammans med ”vår lokala hästnäring ser över möjligheten att integrera hästar för lämpliga arbetsuppgifter inom gata-, park-, avfall- och skogsvård”.

Ska inte ersätta maskiner

MP-politikern för fram att hennes poäng inte gör gällande att hästar ska ersätta maskiner, utan tillföras som ett komplement i kommunens arbete i parker och på andra platser. Fördelar finns även att hämta vad gäller att djur skänker glädje till många människor.

Kommunstyrelsen avslog motionen med hänvisning till att det saknas en etablerad verksamhet för att kunna integrera hästar i Upplands-Bros arbete inom nämnda områden.

Hästar blev till djur

En revansch för hästförslaget kom dock sedan för MP då miljö- och energiutskottet sammanträdde fredagen 8 september.

Sara Ridderstedt la här ett likartat ledamotsinitiativ som gick igenom. Detta föreslår att ge kommundirektören Ida Texell att: ”se över möjligheten att integrera hästar eller andra djur i verksamheten för gatu-, park-, natur- och anläggningsskötsel som ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser.”

– Upplands-Bro precis som andra kommuner ska kunna göra försök som dessa. Dels handlar det om att kunna sköta om natur utan maskiner, dels att få ner våra utsläpp, säger Sara Ridderstedt till Mitt i.

Liknande satsningar finns bland annat på Rosengård i Malmö. Här jobbar hästen Linda med att hämta sopor.