Nu ska det bli lättare för små barn och deras föräldrar som drabbats av psykisk ohälsa att få hjälp. Nästa år öppnas sex nya mottagningar runt om i regionen för barn 1-5 år.

– Det här är en investering i barnen, med tidig upptäckt, tidiga insatser och stöd till familjerna, säger Susanne Nordling (MP), ordförande i Region Stockholms psykiatriberedning.

Specialistkompetens

Hittills har det inte funnits någon samlad specialistkompetens för så små barn inom primärvården.

Vuxna med lindrig psykisk ohälsa kan sedan den 1 februari få vård via sin vårdcentral. Och från december ska vårdcentralerna även kunna erbjuda hjälp till barn och unga 6-17 år.

Kompetensen kanske inte finns på varje vårdcentral, utan flera kan gå ihop och bygga upp sådana team.

Över hela länet

De sex mottagningarna för 0-5-åringar kommer att öppna i egna lokaler, eller inrymmas hos andra vårdgivare, till exempel de Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna.

Tanken är också att de ska samarbeta med barnmorskemottagningarna och barnavårdscentralerna.

– Det viktiga är att de får geografisk spridning, så att inte alla hamnar inne i stan, säger Nordling.

Satsningen kostar 30 miljoner kronor och regionen har nu inlett en upphandling. I januari räknar man med att mottagningarna börjar komma på plats.