Nyligen beslutades att Möja skola ska stängas tillfälligt under ett år. Skälet är att de har för få elever för att kunna bedriva undervisning som klarar dagens lagkrav. Läsåret 23/24 kommer skolan bara ha fem elever, mot åtta i år. 

Ulf Westerberg har en son som skulle ha börjat nian på Möja skola i höst, men som nu istället kommer att behöva åka till Djurö skola varje dag.

– Alla förstår läget, men min son är inte helt nöjd. Allt beror på hur de löser skolskjutsen, om det blir verklighet det de säger om en taxibåt, säger han. 

Fyra timmars restid

Som det ser ut nu reser Möjabarnen i årskurs 6–9 två dagar i veckan med Vaxholmsbåt och buss via Sollenkroka till Djurö skola. En resa på två timmar enkel väg, alltså fyra timmar per dag.

– Det blir väldigt långa dagar. Min son åker då hemifrån vid 06 på morgonen och kommer hem vid 17. Att göra det varje dag i veckan är inte rimligt. 

Skolminister Lotta Edholm (L) besökte Runmarö skola och Kvarnbergsskolan förra veckan.

Skolminister Lotta Edholm (L) besökte Runmarö skola och Kvarnbergsskolan förra veckan.

Utbildningsdepartementet/Ellen Pileblad

Förra veckan var skolminister Lotta Edholm (L) i Värmdö. Hon besökte bland annat Runmarö skola för att få veta vilka utmaningar skärgårdsskolorna har. 

"Jag är imponerad av skolorna och de engagerade lärarna. Särskilt spännande var det att få vara med vid en fjärrundervisad lektion", skriver hon i ett mejlsvar till Mitt i Värmdö eftersom hon inte hade tid att ta några frågor på telefon.

Partikamraterna Amie Kronblad och Lotta Edholm väntar på Vaxholmsbåten.

Partikamraterna Amie Kronblad och Lotta Edholm väntar på Vaxholmsbåten.

Utbildningsdepartementet/Ellen Pileblad

Enligt Amie Kronblad (L), ordförande i Värmdös grundskolenämnd, är dagens skollagstiftning inte anpassad för att driva skola i glesbygd och skärgård. Bland annat ställs krav på att eleverna ska gå tillsammans med andra i ett större socialt sammanhang och att behöriga lärare ska finnas i alla ämnen på den egna skolenheten. 

Det här gör att kommunen riskerar förelägganden och förbud om de fortsätter driva ö-skolor med för få barn, menar hon.

Vad behöver ändras i lagstiftningen, och vad kan du som minister göra, för att underlätta för ö-skolorna?

"Det är viktiga frågor som behöver övervägas noga. Skollagen ställer höga krav på utbildningen och det är i grunden bra, samtidigt som jag har stor förståelse för att vissa kommuner har stora utmaningar", skriver Lotta Edholm i mejlsvaret. 

Partikamraterna Amie Kronblad och Lotta Edholm på Runmarö skola.

Partikamraterna Amie Kronblad och Lotta Edholm på Runmarö skola.

Utbildningsdepartementet/Ellen Pileblad

Stängningen av Möja har inget med besparingar att göra, enligt Amie Kronblad.

– Vi är beredda att lägga pengar på dyrare skolskjuts för att göra resorna till och från Djurö skola så snabba och smidiga som möjligt, säger hon. 

Skärgårdspartiet gick med på en pausning med kravet att skolan fortfarande är sökbar och att ett nytt beslut om den fattas om ett år, något som togs av en enig grundskolenämnd.

Beslut om Möja skola fattas av kommunfullmäktige nästa vecka.