Moderaterna i Region Stockholm vill ha en lagändring som gör det möjligt att låta gängkriminella, som dömts för att ha skjutit eller skadat någon, betala offrens vårdkostnader.

Förslaget ska inte påverka någons rätt till vård utan vara ett slags skadestånd till skattebetalarna som regionen ska kunna gå till domstol och utkräva.

M uppger att vården av varje skottskadad person kostar uppemot 300 000 kronor.

Svårt avgränsa

Men enligt Dennis Martinsson, universitetslektor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet, finns juridiska problem med förslaget.

Ett gäller hur man ska definiera en gängbrottsling.

– I juridiska sammanhang är det viktigt att vara noggrann med vilka som omfattas. Det får inte vara för allmänt hållet, och inte bli godtyckligt, säger han.

Nej till skadestånd

Ett annat gäller skadestånd. Principen är att det inte kan utkrävas för sådant som annars bekostas med allmänna medel.

– Det har prövats i domstol, och då gällde det handgemäng mellan supportrar vid en fotbollsmatch, där frågan var om klubbarna skulle tvingas betala för polisinsatserna. Men det blev nej, det skulle strida mot de grundläggande regler vi har för skadestånd, säger Dennis Martinsson.

Han påpekar att om man ändrar i en lag så kan det få följdeffekter långt senare, som är svåra att förutse.

Skulle även rattfyllerister eller exempelvis kvinnofridsdömda behöva betala vården för sina offer?

– Det är en spekulation. Men har man öppnat för en möjlighet så kan den utvidgas.

Dennis Martinsson menar också att det rent praktiskt blir svårt att få ut några pengar av de dömda.

– Generellt har de som begår den här typen av brott inte inkomster så att de kan betala.

Moderata oppositionsrådet Irene Svenonius menar att de juridiska problem som finns med förslaget får utredas.

– Nu skärps straffen för gängkriminella, och då definieras de, och visitationszoner ska utredas. Då kunde man lägga på möjligheten att kräva skadestånd i den utredningen.