Enköping

Moderaterna i Enköping vill sälja det kommunalt ägda Pepparrotsbadet. Detta har fått Linda Johansson, Socialdemokrat och vice ordförande upplevelsenämnden, att reagera. Hon begärde därför en formell utfrågning av Moderaten och kommunstyrelsens ordförande Peter Book i kommunfullmäktige den 3 april. Socialdemokraterna är oroliga för att en privatisering skulle kunna göra att alla inte får råd att besöka Pepparrotsbadet.

– Det är just ett hus för medborgarna. Och jag vill att det ska fortsätta vara det för alla medborgare, sa Linda Johansson i kommunfullmäktige.

Vill inte äga

Peter Book försvarade sin ståndpunkt.

– Det här är inte vår kärnverksamhet. Vi tycker inte att kommunen ska äga Pepparrotsbadet. Framförallt ska vi inte konkurrera med privata aktörer vad det gäller relax, gym och kafeteria, sa han.

Att sälja badet är just en Moderat ståndpunkt och inget som de andra partierna i den politiska majoriteten står bakom. Moderaternas samarbetspartier vill däremot utreda möjligheten att låta privata företag driva relaxavdelningen, gymmet och kafeterian i badhuset.

– En privat aktör skulle kunna erbjuda bättre service, sa Soroor Moetazed (MP).

Men inte heller en sådan privatisering vill Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet ha.

– Vi märker att när näringslivet är inne så är inte kostnaden den samma. Därför behöver vi ibland som kommun ta ett särskilt ansvar, sa Jesper Englundh (S).