Moderaterna vill att varje politiker i krisledningsnämnden ska genomgå en så kallad säkerhetsprövning.

– Personer i krisledningsnämnden kan få ta del av väldigt känslig information, ytterst sådant som kan röra rikets säkerhet. Då är det viktigt att säkerställa att informationen inte tar vägen någon annanstans, säger Emma Feldman (M), oppositionsråd.

Stort antal politiker

Krisledningsnämnderna kan se olika ut i olika kommuner. Man kan ha en mindre grupp politiker eller som i Järfällas fall hela kommunstyrelsen.

Det är nämndens uppgift att leda kommunen och ta över ansvaret i de fall det sker en extraordinär händelse, som en allvarlig kris om eller vid höjd beredskap. Syftet är att kommunen ska kunna fatta snabba beslut.

– Med tanke på situationen i omvärlden är det läge att så snabbt som möjligt få till en säkerhetsprövning. För det tar tid och det är bättre att göra det nu snarare än senare.

Sällan tillkallad

Emma Feldman säger att sedan hon blev aktiv i politiken 2012 har krisledningsnämnden tillkallats en gång, och det var ett kort sammanträde på några minuter för att få till stånd näringslivsfrämjande insatser under pandemin.

– Det ska det gå väldigt långt innan man tillkallar krisledningsnämnden. Kommunen ska vanligtvis ha en så pass fungerande beredskap i sin organisation att nämnden inte ska behöva tillkallas.

Flera olika klasser

Vid en säkerhetsprövning finns tre olika säkerhetsklasser där klass 1 är den strängaste. Beroende på vilken klass man tillhör är omfattningarna på prövningarna olika. Men de består ofta av en intervju, bakgrundskontroller, i vissa fall en personutredning samt en registerkontroll hos Säkerhetspolisen.

– Det är en ganska omfattande process som består i intervjuer, utredningar och efterforskningar på hur en person ekonomiska situation ser ut exempelvis, säger Gabriel Wernstedt, pressansvarig på Säkerhetspolisen.

Frågor om ens privatliv

I en sådan intervju kan man få frågor om ens partner, ens uppväxt, umgängeskrets, alkoholvanor eller hur man sköter sin ekonomi. Allt som kan göra en sårbar för yttre påverkan.

Trots att frågorna kan utgöra ett intrång i den personliga integriteten anser Emma Feldman att det är rimligt.

– Det här är personer med förtroendeuppdrag och säkerhetsprövningen är frivillig. Man kan inte tvinga någon men då kan de heller inte ta del av säkerhetsklassad information.