Moderaterna har gått ut med pressmeddelande och debattinlägg, och mejl till ett stort antal vägföreningar, där de uppmanar till att försöka stoppa förslaget till nya avfallsföreskrifter.

Anledningen är att förslaget, enligt dem, kan innebära att en mängd vägar behöver byggas om för att slambilarna ska fortsätta köra in och tömma deras avloppstankar.

De tar också upp delen med avgift för extra slangdragning, som står i förslaget, och kravet på att fastighetsägaren ska ordna egen sugslang.

"Inte tagit reda på fakta"

Enligt Kristina Paltén (MP) sprider de falsk information och har inte tagit reda på fakta.

– Deras utspel bygger på felaktiga påståenden. Man måste inte ha en 3,5 meter bred väg och en vändplan på 18 diameter för att få sin avloppstank tömd. Det står ingenstans i nya förslaget till föreskrifter, säger hon.

Det M har gjort är att koppla ihop två olika dokument – förslaget till nya avfallsföreskrifter och kommunens illustration – på ett felaktigt sätt, enligt Kristina Paltén. 

Moderaterna, å sin sida, försvarar sin linje.

– Värmdöbor har kontaktat oss. Personer som har fått sitt avlopp tömt senast vid årsskiftet har nu börjat bli nekade tömningar med hänvisning till nya krav, säger Markus Schill (M), 2:e vice ordförande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

De har även exempel där kommunen kräver breddning av väg, vändplats och sugledning för att personen ska få bygga om sin befintliga avloppsanläggning, enligt Schill.

– Det är därmed fakta att kommunen har börjat tillämpa nya krav, oavsett vad det nya styret påstår.