Det är ingen renodlad konstutställning. På väggarna hänger det både färdiga målningar och pågående verk i något som liknar nyhetsurklipp. Samtidigt visas filmer på tv-skärmar. Allt detta till ett skorrande ljud, som mest väcker ångest, ekande i salen. Det visar sig senare också vara ett eget verk.

Men det finns en gemensam nämnare i utställningen.

Utställningen, som fått namnet Noncitizen studio, lyfter 18 migranters historier – några personliga, andra fiktiva, men som alla på något sätt tangerar migration. Bakom utställningen står Noncitizen media.

MIX. I utställningen finns både still konstverk, men också verk som framställs genom ljud och bild.

MIX. I utställningen finns både still konstverk, men också verk som framställs genom ljud och bild.

Angie Gray

– Essensen i vårt arbete är att sprida berättelser om migration och ge migranterna möjlighet att berätta sina berättelser på deras egna villkor, förklarar Afrang Nordlöf Malekian vid Noncitizen media, och är en av de konstnärliga ledarna bakom utställningen.

Den andra ledande motorn i utställningens tillkomst är Ebaluna Guevara Acevedo. Hon är den från Mångkulturellt centrum som sett till att utställningen kommit till Fittja.

– Frågorna som Noncitizen jobbar med kan kopplas till centrets DNA. Vi grundades 1987 som ett svar på den internationalisering som kommunen präglades av. Det är en självklarhet för oss att arbeta med de här frågorna och skapa den här typen av utställningar, säger hon.

Konst och politik

I utställningen, som finns tillgänglig till och med 13 januari 2023, kan man bland annat ta del av en rysk journalists resa från Ryssland till Estland och till slut Göteborg. Även om hon tycker att staden på västkusten är paradiset på jorden präglas hennes vardag av en ständig skamkänsla över att inte alla andra – som befinner sig mitt i krigets elände – får ta del av det hon får. Varje sekund av hennes liv förgiftas av denna tanke.

Vilka borde se den här utställningen?

– Alla! Men allra helst de som inte vet så mycket om migration. Jag tror att mångfalden som finns i utställningen slår hål på myter kring migration. Speciellt den skeva bild om vad migration är, om vilka människor som kommer hit och av vilka anledningar, säger Ebaluna Guevara Acevedo.

KONST OCH POLITIK. "Jag tycker att det är konstnärernas och konsthallarnas uppgift att avhandla de här ämnena. Det finns en märklig idé i Sverige att konsten ska vara en ickepolitisk plats, men den har alltid varit fylld av politik", säger Afrang.

KONST OCH POLITIK. "Jag tycker att det är konstnärernas och konsthallarnas uppgift att avhandla de här ämnena. Det finns en märklig idé i Sverige att konsten ska vara en ickepolitisk plats, men den har alltid varit fylld av politik", säger Afrang.

Angie Gray

När det talas om migration lyfts främst makthavares och myndigheters perspektiv, menar hon.

– Migration är något som ska stramas åt och därav ses migranten mer som en belastning. I samband med migration så talar man gärna om kostnader i stället för rättigheter. Jag anser att dessa diskurser finns reflekterade i den migrationspolitik som Sverige har drivit genom åren, där Tidöavtalet är ett av flera exempel.

– Enligt deklarationen för mänskliga rättigheter föds alla människor med samma värde, men det verkställs inte i Sveriges politik i dag. Här förs i stället en politisk diskurs om önskvärda och icke-önskvärda människor samt kulturer, fyller Afrang Nordlöf Malekian i.

Finns det en problematik i att en konstutställning skulle vara politisk?

– Vi avhandlar ämnen som kan vara politisk laddade. Vi är ett kunskapscenter med forskning kring migration. Vi förmedlar denna kunskap på olika sätt, bland annat genom utställningar. Om någon ser vårt samarbete med Noncitizen och de frågor vi tar upp i denna utställning som något politiskt, ja, då får det väl vara så. Syftet med utställningen är att synliggöra dessa berättelser och erfarenheter, säger Ebaluna Guevara Acevedo.