Hur jämställda är partierna?

Mitt i har tittat på hur många män och kvinnor som toppar partiernas valsedlar i Österåker och Vaxholm. Mycket har hänt de senaste tio åren.

Så jämställda är partiernas valsedlar i Österåker och Vaxholm

Klimatfrågan - Österåker

Kraftiga skyfall och högre havsnivå är några hot mot kommunerna med förändrat klimat. I Österåker kan exempelvis bostadshus på låglänt mark runt Åkers kanal drabbas.

VALFRÅGAN: Så vill partierna i Österåker jobba för klimatet

Så vill de förbättra för dig som är äldre - Österåker

I Österåker träffar äldre i snitt 16 olika anställda i hemtjänsten under två veckor, enligt siffror från kommundatabasen Kolada.

VALFRÅGAN: Så vill politikerna i Österåker förbättra hemtjänsten.

Det vill de helst göra – om de får fria händer - Österåker

Vad vill egentligen partierna i Österåker? Mitt i frågade partierna i fullmäktige vad de tycker är viktigast och vad de har för lösningar:

Det tycker partierna i Österåker är viktigast och det vill de helst göra

Höja eller sänka Sveriges lägsta kommunalskatt?

Väljare och politiker i Österåker förklarar hur de vill bekosta välfärden.

VALFRÅGAN: Så vill politikerna i Österåker göra med skatten

Vaxholm sämst i landet på hyresrätter

Andelen hyresrätter i Vaxholm är långt under i rikssnittet och har dessutom minskat så att det är svårt för den som inte kan eller vill låna pengar att bo i kommunen.

VALFRÅGAN: Så vill partierna i Vaxholm lösa bristen på billiga bostäder

Klimatfrågan - Vaxholm

Med ett varmare klimat ökar nederbörden och risken för översvämningar. I Vaxholm kan både bostäder och byggnader med samhällsfunktioner drabbas.

VALFRÅGAN: Så vill partierna i Vaxholm jobba för klimatet

Så vill de förbättra för dig som är äldre - Vaxholm

I Vaxholm träffar äldre i snitt 14 olika anställda i hemtjänsten under två veckor, enligt siffror från kommundatabasen Kolada.

VALFRÅGAN: Så vill politikerna i Vaxholm förbättra hemtjänsten.

Det vill de helst göra – om de får fria händer - Vaxholm

Vad vill egentligen partierna i Vaxholm? Mitt i frågade partierna i fullmäktige vad de tycker är viktigast och vad de har för lösningar:

Det tycker partierna i Vaxholm är viktigast och det vill de helst göra.

Väljarna tycker till

Skolan, ekonomin och trafiken. Det var några av de viktigaste valfrågorna när Mitt i tog tempen på väljarna i vintras.

De är de viktigaste valfrågorna i Österåker och Vaxholm

Väljarundersökning för Region Stockholm mars 2022

Socialdemokraterna blir klart största parti- och Sverigedemokraterna ökar mest. Åtminstone om det vore val i dag.

Läs mer om väljarundersökningen här