Trygghet: Så ska skjutningar och brott i kommunen minska

Partierna i Haninges kommunfullmäktige ger svar på hur de vill arbeta för att få bort skjutningar. Dessutom en inblick i hur kommunen jobbar idag genom en intervju med kommunens brottsförebyggande samordnare.

https://www.mitti.se/nyheter/han-jobbar-for-att-fa-bort-gangkriminalitet-i-haninge/repvdl!tndKyEKO5a5QThJ7QosNA/

SD: Bygg fängelseanstalt i Haninge

Sverigedemokraterna i Haninge tycker att kommunen kan hjälpa till att råda bot på platsbristen i häkten och fängelseanstalter i Stockholmsområdet. Kriminalvården säger att det är väldigt hög beläggning idag och att de utreder frågan.

https://www.mitti.se/nyheter/sd-bygg-fangelseanstalt-i-haninge/repvdz!RvptEU3WQVGiUzVWmxrpw/

Unga i Haninge vill ha mer klarhet inför valet

Förstagångsväljare gör sig redo innan de får rösta i höstens val. Inför sitt val önskar de tydlighet från partier i hur de ställer sig i frågor, samt önskar mer prat om valet på skolorna.Några av ungdomarnas viktigaste frågor, aktiviteter i kommunen och bostäder, får representanter från Haninges kommunfullmäktige svara på i en enkät.

https://www.mitti.se/nyheter/haninges-unga-vill-ha-klara-besked-infor-valet/repvej!OiB1u7v3cSVbDDvkccKPQ/

Här går jakten på röster in i slutspurten

En vecka kvar till valet brukar torgen vara fulla med partiernas valstugor. Men i år är det glest på torgen. I stället ligger fokus på dörrknackning och mobila kampanjer.

https://www.mitti.se/nyheter/har-gar-jakten-pa-roster-in-i-slutspurten/repvhw!PTJMMZZR6MbtBTswgZxk6w/?fbclid=IwAR01li0yTlG7wvQ1SwYjfct0Kmcammvb8xED8kbgDbXP95qY-MtQzJvw4p4

Därför röstar Haningeborna

Någon röstar ideologiskt på samma parti som alltid i samtliga tre val. En annan tycker att det är viktigt att sätta sig in i de lokala frågorna för att veta hur man ska rösta i kommunen.På söndag är det val och Mitt i gick ut och frågade Haningeborna varför de går till valurnorna.

https://www.mitti.se/nyheter/darfor-rostar-haningeborna/repvhD!npaFcBIfHtNSIr9JPSLQwQ/