Enligt polisen ska vapnet vid en första anblick varit skarpt.

– Vapnet togs i beslag och skickades in för undersökning. Vi får se vad den visar, det kan röra sig om en startpistol, det vet vi inte i nuläget, säger kommunpolis Magnus Nilsson.

Enligt honom ska pistolen ha sett ut att ha legat där en tid. Fyndet är ingenting som ändrar polisens lägesbild av de pågående kriminella konflikterna i kommunen.

– Hur den hamnat där har vi ingen aning om.

Är ovanligt att det hittas vapen i Järfälla?

– Det har väl hänt. Det är vanligare att entreprenörer, hantverkare och hisskötare hittar vapen och narkotika i samband med att de arbetar i fastigheter. De kan hitta saker som vi behöver titta på i rökluckor och hisschakt.