Den desinformationskampanj som under de senaste åren pågått i sociala medier, med felaktig information om att svensk socialtjänst skulle kidnappa muslimska barn utan rimliga orsaker mot både deras egna och föräldrarnas vilja, fortsätter att spridas.

Mitt i har tidigare rapporterat om kampanjen, som började cirkulera i slutet av 2021, främst genom klipp på Tiktok, Youtube och Facebook.

Enligt socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) är läget allvarligt.

– Det sprids fortfarande. Alla goda krafter behöver kroka arm för att bekämpa det här. Det här är något som pågår hela tiden, både inom och utanför Sverige. Det är viktigt att arbeta tillsammans över myndighetsgränserna för att få stopp på det och få ut rätt information.

Besökte Rinkeby

För att få en inblick i hur arbetet med att motverka desinformation går till
i Järva besökte socialtjänstministern Trollängens förskola i Rinkeby för ett tag sedan.

Med på mötet var både föräldrar och barn, men också polisen och representanter från BVC och socialtjänsten.

– Det är av yttersta vikt att man får ansikten på varandra och chans att ställa frågor, just för att bygga upp ett förtroende. Samtidigt var det viktigt för mig att få inblick i verksamheten. Det var ett jättebra möte och jag fick se hur de olika aktörerna samarbetar för att skapa just
tillit, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Susanne Arkevret, rektor vid Trollängens förskola i Rinkeby, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och Elisabeth Thorburn, vd för förskolan. Besöket i Rinkeby var enligt ministern mycket lyckat.

Susanne Arkevret, rektor vid Trollängens förskola i Rinkeby, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och Elisabeth Thorburn, vd för förskolan. Besöket i Rinkeby var enligt ministern mycket lyckat.

Olivia Nensén

Samarbetar med aktörer

För att motverka kampanjen har ska myndigheter bland annat försöka möta den med korrekt information på sociala medier, samtidigt som de på olika sätt också samarbetar med aktörer i civilsamhället som har stark förankring i vissa områden, för att de i sin tur också ska kunna sprida rätt information.

Något som hittills, enligt ministern inte alltid har fungerat som det var tänkt.

– Det finns tyvärr exempel där man börjat samarbeta med någon person som man tror ska vara en brobyggare, men i själva verket medverkat till spridandet av desinformationen. Vi måste därför bli än mer noggranna, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Hon vill dock inte ge något konkret exempel på när det har gått fel på det sättet.

Allvarliga konsekvenser

Enligt socialtjänstministern ska kampanjen också ha lett till att socialsekreterare på flera platser i landet har utsatts för hot och hat. Och hon varnar nu för att vissa tjänstemän därför kan dra sig för att fatta beslut om omhändertagande.

– Vi har fått indikationer på att socialtjänsten i vissa fall inte vågat fatta beslut om att omhänderta barn som faktiskt far illa. I förlängningen innebär det att barn som blir misshandlade, är undernärda och inte får mat, eller på andra sätt far väldigt illa i sina hem inte får den hjälp de behöver, säger hon.

Samtidigt som hon påpekar att det är väldigt ovanligt att socialtjänsten faktiskt omhändertar barn.

– Därför är det inte bra om man drar sig från sådana beslut. Det drabbar de mest utsatta barnen när de inte får den hjälp som socialtjänsten kan och ska erbjuda.